Persbericht

Ambtelijk overleg SER en VNW

Hedenochtend vond een overleg plaats tussen dhr. Raùl Henriquez, Algemeen Secretaris van de Sociaal-Economische Raad en enkele adviseurs en mw. Hildegard Nefs, plaatsvervangend Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten met een adviseur. Aan de orde kwamen sociaal-economische vraagstukken van Curaçao. Er is onder meer gesproken over mogelijke vervolginitiatieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de investeringsconferentie die op 21 juni 2018 in Den Haag plaatsvond als aanzet voor het verder stimuleren van de bedrijvigheid tussen Nederland en Curaçao, over de adviesrol van de SER op economisch gebied en over migratievraagstukken in relatie tot de arbeidsmarkt.

Share