Persbericht

SER vervult statutaire taken binnen internationaal samenwerkingsverband

Willemstad, 27 juli 2022 – Uit hoofde van zijn lidmaatschap van het bestuur van de internationale vereniging van sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instituties (AICESIS) was SER Curaçao vertegenwoordigd bij de AICESIS-bestuursvergadering die dit jaar op 27 juni werd gehouden in de Griekse hoofdstad Athene.
Op 28 juni vond de algemene ledenvergadering plaats. De AICESIS-vergaderingen in Athene brachten op hybride wijze, onder voorzitterschap van de Civiele Kamer van de Russische Federatie, bijna honderd mensen bij elkaar, waaronder AICESIS-leden, internationale waarnemers en experts van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Op de foto: Van links naar rechts, mr. Miloushka Sboui-Racamy (senior adviseur bij de SER belast met internationale zaken), voorzitter van AICESIS, mw. Lydia Mikheeva (tevens voorzitter van de Civiele Kamer van de Russische Federatie) en drs. Raul Henriquez (directeur/algemeen secretaris van de SER).

Voor meer informatie over de AICESIS-bestuur- en algemene ledenvergadering klik hier.
Relevé de Décisions EN

Share