Persbericht

SER brengt advies uit over uitbreiding Makutu Básiko

Willemstad, 23 mei 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de Minister van Economische Ontwikkeling (MEO) dhr. Cijntje over de concept-ministeriële regeling, met algemene werking, strekkende tot vaststelling van de maximum groot- en kleinhandelsprijzen (Regeling Makutu Básiko 2022).

Aan deze conceptregeling, die eind maart 2022 voor het eerst aan de SER ter advisering is aangeboden, liggen overwegingen ten grondslag die te maken hebben met de zware financieel-economische en sociaaleconomische crisis als gevolg van COVID-19, de toegenomen werkloosheid met alle sociale gevolgen van dien voor huishoudens (o.a. minder netto besteedbaar inkomen en in veel gevallen oplopende schulden), verwachte forse prijsstijgingen als gevolg van de stijgende internationale olieprijzen en de wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen. Gezien de sterke importafhankelijkheid van Curaçao, zullen deze ontwikkelingen zich rechtstreeks vertalen naar de binnenlandse prijzen. Door prijzen vast te stellen aan de hand van de maximale marge voor zowel de groothandel als de kleinhandel, zullen de prijzen van de levensmiddelen betaalbaar worden gehouden, in het bijzonder voor de sociale minima; zo oordeelt de minister.

In de voorbereidende en plenaire SER-vergadering van donderdag 19 en vrijdag 20 mei 2022 heeft de SER zich gebogen over de conceptregeling. Na uitvoerig beraad is het advies vastgesteld dat vandaag aan de heer Cijntje is aangeboden.

Share