Persbericht

‘Dichten digitale kloof in de regio is een randvoorwaarde voor duurzame sociale ontwikkeling’

WILLEMSTAD, 10 juni 2022 – ,,Het dichten van de digitale kloof in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is van cruciaal belang om de kansen op het gebied van onderwijs, gezondheid en economie in de regio te verbeteren. Gelukkig neemt in veel Latijns-Amerikaanse en Caribische landen het gebruik van en de toegang tot het internet explosief toe nu organisaties en regeringen de nodige stappen ondernemen om de digitale kloof in de regio te dichten. De COVID-19-pandemie heeft niet alleen de onderwijs- en gezondheidskloven aan het licht gebracht die in de regio bestaan, maar heeft ook kansen geboden om gezondheidszorg- en onderwijssystemen te hervormen en infrastructuur op te bouwen om belemmeringen voor groei en ontwikkeling weg te nemen.”

Dat was de kernboodschap van de technische delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao die op 25 mei 2022 deelnam aan een internationale virtuele rondetafelconferentie met als centraal thema ‘Digitale ongelijkheid als een factor die de ontwikkeling van de samenleving belemmert’. De rondetafelconferentie werd georganiseerd door de internationale vereniging van sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instituties (AICESIS) en vond plaats onder auspiciën van de Civiele Kamer van de Russische Federatie. Delegaties van diverse landen namen daaraan deel. De SER sprak namens de regio in zijn hoedanigheid van waarnemend Secretaris-generaal van AICESIS voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Onderstaand enkele hoogtepunten uit de verbale interventie van de technische delegatie van SER Curaçao tijdens de virtuele round table:

“Zoals het World Economic Forum heeft opgemerkt, heeft COVID-19 een diepe digitale kloof over de hele wereld blootgelegd. Uit een studie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) uit 2020 blijkt dat de digitale kloof in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied neerkomt op “drie op de tien mensen” die geen toegang hebben tot het internet. De pandemie benadrukte het belang van het internet en digitale technologie om bedrijven en mensen met elkaar in contact te houden door continue contactloze diensten en transacties mogelijk te maken. De Latijns-Amerikaanse en Caribische regio heeft grote vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de toegang tot het internet en heeft creatieve manieren ontwikkeld om ervoor te zorgen dat gemarginaliseerde groeperingen en mensen met lage inkomens toegang krijgen tot het internet.

Factoren die van invloed zijn op de digitale kloof in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

Veel factoren zijn van invloed op de digitale toegankelijkheid, waaronder inkomensniveau en locatie. De internetkloof tussen huishoudens met een laag inkomen en huishoudens met een hoog inkomen bedraagt ongeveer 40%. Ongeveer 67% van de huishoudens in de steden beschikt over een internetverbinding, vergeleken met 23% van de huishoudens op het platteland. Het is duidelijk dat de digitale kloof diep is, maar de regio heeft zich ertoe verbonden de digitale kloof te dichten.

Manieren waarop de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio de digitale kloof probeert te dichten

Het Caribische project voor digitale transformatie.

In juni 2020 heeft de Wereldbank een project van 94 miljoen dollar goedgekeurd om een “inclusieve digitale economie” tot stand te brengen in vier landen in het oosten van het Caribisch gebied. Het doel van het project is ‘de toegang tot digitale diensten, technologieën en vaardigheden voor overheden, bedrijven en particulieren te verbeteren.’
De Wereldbank heeft tevens een belangrijke rol gespeeld bij het waarborgen van connectiviteit in landen als Haïti en Colombia. In Haïti helpt de Wereldbank bij de breedbandconnectiviteitsbehoeften van ruwweg ‘1300 openbare instellingen’. In Colombia helpt de Wereldbank de Colombiaanse regering met het bevorderen van beleid en regelgeving om ‘breedbandtoegang uit te breiden’.

Verbetering van de vrije toegang tot het internet

Landen als Peru, Argentinië, Chili en Colombia hebben wetten ingevoerd om de vrije toegang tot het internet te verbeteren. Dit omvat het verstrekken van ‘tablets aan leraren en studenten’ en het ontwikkelen van meer ‘gratis WiFi-hotspots in openbare ruimten’. Deze Latijns-Amerikaanse landen breiden ook ‘nultariefdiensten’ uit, wat betekent dat ‘bepaalde overheids-, gezondheids- en onderwijssites’ niet meetellen als dataverbruik voor gebruikers. In het verleden werden internettoegang en slimme apparaten meestal als luxeartikelen gezien, maar deze mentaliteit begint te veranderen nu meer landen beseffen dat digitale inclusie van vitaal belang is voor sociale en economische ontwikkeling.

Internet als essentiële openbare dienst

In juli 2021 nam Colombia een wet aan die ‘het internet [als] een essentiële openbare dienst’ definieert. De Colombiaanse president Iván Duque verklaarde dat het belang van het internet voor de natie ‘vergelijkbaar is met dat van water, elektriciteit en gas’. Met deze wet moeten telecommunicatiebedrijven ‘hun klanten een internetdienst garanderen en een minimum aan browsing en gratis tekstpakketten aanbieden tijdens gezondheids- en andere noodsituaties’. Chili en Argentinië hebben tijdens COVID-19 soortgelijke decreten uitgevaardigd. Deze wetten zijn een begin om de digitale kloof in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te dichten en kunnen nog worden versterkt door de kosten van internet in landen met lage inkomens te verlagen.

Kiosken voor openbare dienstverlening

De digitale kloof tussen huishoudens op het platteland en in de steden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is bijzonder groot. De Colombiaanse regering heeft daarom het project Vive Digital opgezet, ‘een verzameling kiosken’ in plattelandsgemeenschappen in het hele land. De kiosken bieden mensen aansluiting op het internet en vergroten de toegankelijkheid van ‘diensten op het gebied van e-leren en e-opleiding’ naast ‘online overheidsdiensten’.

Maatschappelijke voordelen van de aanpak van de digitale kloof in de regio

Voordelen voor de gezondheid

De digitale kloof in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid, met name gezien de toegenomen afhankelijkheid van Telezorg tijdens de COVID-19 pandemie, die de aandacht op dit probleem heeft gevestigd. Door de invoering van digitale gezondheidsinitiatieven worden plattelandsbewoners zonder gemakkelijke toegang tot een gezondheidszorginstelling beter bediend. In Colombia is het aantal goedgekeurde telezorg-diensten tussen januari 2020 en september 2020 met 192% gestegen.

Economische voordelen

Dankzij digitale inclusie kunnen plattelandsgebieden en regio’s met weinig dekking profiteren van economische groeikansen. Uit het project Digitale economie in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied bleek dat het aantal ‘bedrijfswebsites Colombia en Mexico’ tussen april en mei 2020 met 800% was gestegen. Tijdens de pandemie heeft de regio ook een toename gezien van het aantal mensen en bedrijven die digitale technologie gebruiken voor telewerken, winkelen en e-commerce.

Voordelen voor het onderwijs

Als gevolg van de pandemie hebben talloze kinderen in Latijns-Amerika onderwijskansen gemist door de sluiting van scholen en een gebrek aan internetconnectiviteit. Bestaande initiatieven, zoals het partnerschap van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank met Sesame Workshop, trachten een voortzetting van het onderwijs op jonge leeftijd te verzekeren via de uitzending van educatieve inhoud via televisie.

klik hier voor de waarderingsbrief van de Civiele Kamer van de Russische Federatie.

 

Share