Persbericht

SER sluit zich aan bij het Global Deal Initiatief


Versterking van sociale dialoog nodig om grote uitdagingen aan te kunnen

WILLEMSTAD, 11 mei 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) is begin deze maand officieel partner geworden van de Global Deal, een multi-stakeholder initiatief voor sociale dialoog en inclusieve groei – een mondiaal partnerschap van regeringen, bedrijven, werkgeversorganisaties, vakbonden, het maatschappelijk middenveld en andere organisaties. De Global Deal, die opgericht is door onder andere de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/OECD) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), heeft als doel de uitdagingen op de mondiale arbeidsmarkt gezamenlijk aan te pakken en zo veel mogelijk mensen in staat te stellen te profiteren van globalisering. Het partnerschap sluit aan bij doelstelling 17 (“partnerschappen voor de doelstellingen”) van de VN-agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (de sustainable development goals, SDG’s). Het is ook een concrete bijdrage aan verschillende andere doelstellingen, met name SDG 8 over “fatsoenlijk werk en inclusieve groei” en SDG 10 over “het verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen”.

Als vast college van advies van de regering en de Staten, bestaande uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en onafhankelijke experts, wil de SER zoveel mogelijk profiteren van het Global Deal-partnerschap door bij te dragen aan een internationaal platform dat de waarde van sociale dialoog onderstreept en bestaande samenwerkingsstructuren versterkt. De Global Deal biedt de SER een platform voor het uitwisselen van kennis, ervaring en ‘best practices’ met regeringen en organisaties wereldwijd. Voor het advieswerk van de SER is dat van groot belang.

Meer informatie over het partnerschap is te vinden op de website van de Global Deal onder de kop:
News release: The Economic and Social Council of the Dutch Caribbean island of Curaçao joins the Global Deal partnership – OECD
En ook op de SER-website: www.ser.cw

Share