Adviezen

  • Aantal resultaten

  • Jaar

  • Op verzoek van


Pagina 1 van 5
titel samenvattingen adviesnummer
Advies inzake de initiatief-ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Eilandsverordening eigendomsverkrijging volkswoningen Curaçao 051/2024-SER
Advies inzake de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 en de Landsverordening economische zones 2000 020/2024-SER
Advies conceptlandsbesluit ham ter uitvoering van artikel 45, 15de & 16de lid (Landsbesluit UBO-registratie) 019-2024-SER
Advies inzake Landsbesluit belastingfaciliteiten kansspelen op afstand 015/2024-SER
Advies inzake tijdelijke regeling sanering belasting-inkomsten en wijziging van de Landsverordening omzetbelasting 1999 048-2024-SER
Advies inzake de Ministeriële Regeling t.u.v. art. 13, 1e lid LV Minimumlonen 127/2023-SER
Advies inzake de initiatief-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Burgerlijk Wetboek 7A, de Landsverordening van de 24e april 1969 houdende regelingen van de afspraken van de ambtenaren in dienst van de Nederlandse Antillen en van vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren en de Landsverordening Ziekteverzekering 023/2024-SER
Advies inzake de Landsverordening luchtkwaliteitseisen 121/2023-SER
Briefadvies inzake uitkomsten Second Roundtable ‘Developing a framework for a more inclusive labor market in Curaçao’ 057/2023-SER
Advies inzake landsbesluit depositogarantiestelsel 077/2023-SER
Advies inzake ontwerp landsverordening basisbetaalrekening 053/2023-SER
Initiatief-ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen 006/2023-SER
Advies inzake ontwerp-landsverordening op de Kansspelen 024/2023-SER
Advies inzake de ontwerplandsverordening herziening en reparatie de belastingverordeningen 2022 025/2023-SER
Advies inzake landsverordening tot wijziging landsverordening Omzetbelasting 1999, de Algemene Landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening tarief van invoerrechten 018/2023-SER
Advies inzake de Ministeriële Beschikking met algemene Werking ter uitvoering van artikel 9, zevende lid, van de Landsverordening Minimumlonen 137/2022-SER
Briefadvies inzake initiatiefontwerplandsverordening tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter zake van rechterlijke bevelen in zaken van beperkt geldelijk belang (small claims court) (Zittingsjaar 2020-2021-182) 113/2023-SER
Advies inzake landsbesluiten en mandaatbesluit Wega di Number Kòrsou 119/2022-SER
Advies inzake wijziging van de landsverordening AOV en de landsverordening AWW 109/2022-SER
Advies inzake beheersmaatregelen Fonds Basisverzekering Ziektekosten 102/2022-SER
Advies inzake de ministeriële regeling met algemene werking tot vaststelling van de maximum groot- men kleinhandelsprijzen (Regeling Makutu Básiko 2022) 088/2022-SER
Advies betreffende de voorgenomen aanpassing van de maximale tarieven voor kleine en middelgrote bussen per 1 april 2022 in plaats van per 1 januari 2022 065/2022-SER
Advies inzake het aanpassen minimumloon per 1 januari 2022 125/2021-SER
Advies inzake het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 16, derde lid sub d, van de Eilandsverordening personenvervoer (Landsbesluit taxi-tarieven 2021) 120/2021-SER
Advies inzake het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 58 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting) 119/2021-SER
Pagina 1 van 5