Adviezen

Advies betreffende de ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landverordening Omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43), de Algemene Iandsverordening Landsbelastingen (P.B. 2012, no. 49 (GT)), de Landsverordening ter bevordering van de grondontwikkeling (P.B. 2012, no. 18 (GT)), de Landsverordening ter bevordering van de bedrijfsvestiging en hotelbouw (P.B. 2012, no. 19 (GT)), de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen (PB. 2012, no. 20 (GT)), de Registratieverordening 1908 (P.B. 1908, no. 47), de Landsverordening op de winstbelasting 1940 (P.B. 1940, no. 43), de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 2002, no. 63), de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.B. 1975, no. 245) en de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine (P.B. 1932, no. 107). (Landsverordening tot aanpassing van de omzetbelasting, het formele belastingrecht en aanverwante belastinglandsverordeningen)

052/2013-SER

Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen (P.B. 2001, no. 89), de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 2002, no. 63), de Landsverordening op de winstbelasting 1940 (P.B. 2002, no. 54), de Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43), de Landsverordening op de invordering van directe belastingen 1943 (P.B. 1942, no.248), de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine (P.B. 1932, no. 107), de Landsverordening ALgemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83), en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) (Landsverordening belastingvoorzieningen 2001)

076/2011-SER