Persbericht

SER’en Latijns-Amerika en Cariben verenigen zich voor ‘Brede Welvaart’

 

Willemstad, 9 maart 2024 – In een virtuele bijeenkomst onder voorzitterschap van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao, werden de fundamenten gelegd voor een toekomst van ‘Brede Welvaart’ in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Deze belangrijke bijeenkomst markeerde de eerste samenkomst van het jaar 2024 voor het netwerk van sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instellingen binnen de regio, bekend onder de naam CESISALC. 

Vertegenwoordigers uit onder meer Argentinië, Guatemala, de Dominicaanse Republiek, Honduras, Curaçao en Peru wisselden op 6 maart inzichten en visies uit over het thema ‘Brede Welvaart’. Deze term, die steeds vaker opduikt in het publieke debat, omvat niet alleen economische groei, maar ook aspecten zoals sociale inclusie, milieu en kwaliteit van leven. 

De digitale samenkomst was niet alleen een platform voor het delen van ideeën, maar diende ook als aftrap voor de implementatie van een strategische agenda. Onder leiding van de SER van Curaçao werd een routekaart ontwikkeld met heldere doelstellingen voor de komende twee jaar, gericht op het versterken van sociale dialoog en democratie binnen de regio. 

De kracht van de virtuele conferentie lag in het samenbrengen van diverse perspectieven, het stimuleren van debat en het delen van best practices. Dit alles met het oog op het bevorderen van een holistische benadering van welvaart die verder kijkt dan het bruto binnenlands product (BBP). 

De SER van Curaçao, als moderator en gids van deze constructieve dialoog, benadrukte het belang van geïnstitutionaliseerde sociale dialoog als fundament voor democratische versterking en sociaaleconomische ontwikkeling. De positieve uitkomsten van deze bijeenkomst beloven veel voor de toekomst, met de volgende fysieke ontmoeting reeds gepland in mei dit jaar in Cartagena de Indias, Colombia. Daar zullen de leden van CESISALC verder bouwen aan de weg naar brede welvaart, een weg die niet alleen rijkdom, maar ook welzijn en duurzaamheid vooropstelt. 

 

 

Share