Persbericht

SER stelt geactualiseerd Reglement van Orde vast

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op 10 juli 2020 een geactualiseerd Reglement van Orde (RvO) vastgesteld. Het geactualiseerde RvO regelt de werkwijze van de SER met inachtneming van de wetswijzigingen en ontwikkelingen sinds de transitiedatum van 10 oktober 2010. Daarmee vervangt het nieuwe RvO het reglement van 2009 toen de SER nog een vast college van advies was van het voormalige land de Nederlandse Antillen.

Het geactualiseerde RvO van de SER is in overeenstemming met het bepaalde in artikel 21 van de Landsverordening adviescolleges (A.B. 2010, no. 87, bijlage g) en de artikelen 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 van de Landsverordening Sociaal Economische Raad (A.B. 2010, no. 87, bijlage p) zoals gewijzigd bij Publicatieblad 2017, no. 70. 

In het geactualiseerde RvO zijn onder meer nieuwe oproeptermijnen opgenomen van SER-vergaderingen, is een nieuwe vorm van verslaglegging ingevoerd en bestaat de mogelijkheid dat vergaderingen onder uitzonderlijke omstandigheden op virtuele wijze kunnen plaatsvinden.

Het geactualiseerde RvO is te vinden op deze website onder de rubriek ‘Overige regelingen’.

Share