Persbericht

Werkgroep Toekomst AICESIS

Brussel, 8 januari 2019 – Ter voorbereiding van de jaarlijkse bestuursvergadering van de International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS), die op 7 maart 2019 in Willemstad, Curaçao, zal worden gehouden, heeft een technische delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao op 8 januari 2019 deelgenomen aan een vergadering van de werkgroep over de toekomst van AICESIS. Curaçao is lid van het bestuur van AICESIS en tevens lid van bovengenoemde werkgroep die van het AICESIS-bestuur en algemene vergadering als opdracht heeft gekregen een paper op te stellen over de toekomst van de internationale associatie van sociaal economische adviesraden. De paper zal als basis dienen voor verdere discussie en standpuntbepaling tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.

De werkgroepsvergadering vond plaats in het AICESIS-hoofdkantoor in Brussel, België.

Op de tweede foto de deelnemers aan de werkgroepsvergadering, met van links naar rechts: de heer Michaël Christophe (SER Frankrijk), mevrouw Carole Couvert (SER Frankrijk), mevrouw Miloushka Sboui-Racamy (SER Curaçao), de heer Raul Henriquez (SER Curaçao), de heer Juan Moscoso del Prado Hérnandez (SER Spanje), de heer Paul Windey (Nationale Arbeidsraad België), de heer Apostolos Xyraphis (SER Griekenland) en mevrouw Oakyi Son (SER Zuid-Korea).

Share