Persbericht

Gouverneur belicht uitdagingen voor Curaçao bij opening nieuw parlementair jaar

SER blijft zich inzetten op multidisciplinaire, data-gedreven oplossingen

Willemstad, 13 september 2023 – Hare Excellentie de Gouverneur mw. L.A. George-Wout opende op dinsdag 12 september jongstleden het nieuwe parlementaire jaar 2023-2024 met een omvattend overzicht van de sleuteluitdagingen die Curaçao te wachten staan. Deze uitdagingen zullen diepgaande gevolgen hebben voor de nationale begroting en vereisen een doortastende, data-gedreven benadering.

De sociaaleconomische effecten van de COVID-19 pandemie

De Gouverneur benadrukte in haar toespraak dat Curaçao, analoog aan de globale situatie, nog steeds de nasleep van de COVID-19 pandemie ondervindt. Dankzij aanzienlijke liquiditeitssteun vanuit Nederland is enige financiële verlichting geboden. Deze steun introduceert echter complexe vragen rondom zowel korte termijnverlichting als lange termijnafhankelijkheid.

Financiële onstabiliteit bij verzekeringsbedrijf ENNIA

Specifiek aandacht kreeg de precaire situatie bij ENNIA, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen op Curaçao. Door financiële onregelmatigheden is sinds juli 2018 een Noodregeling van kracht, ingesteld door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Deze situatie compromitteert de pensioenverplichtingen van 25.000 verzekerden en riskeert serieuze consequenties voor de monetaire unie tussen Curaçao en Sint Maarten.

Continuïteit van Zorg bij Curaçao Medical Center (CMC)

De Gouverneur benadrukte tevens het vitale belang van een betrouwbare gezondheidszorg. Er is een hoofdlijnenakkoord gesloten tussen de regering en de directie van het Curaçao Medical Center (CMC) om de continuïteit van zorg te waarborgen, een overeenkomst met directe implicaties voor zowel de volksgezondheid als de nationale begroting.

Begroting 2024: Een Flexibel Kader

De Gouverneur pleitte ervoor de begroting van 2024 als een flexibel kader te behandelen. ,,Dit kader dient aanpasbaar te zijn op basis van de resultaten uit de onderhandelingen met Nederland en uitkomsten van lopende onderzoeken bij het CMC.”

De Sociaal-Economische Raad (SER) onderstreept het belang van een multidisciplinaire aanpak om deze uitdagingen effectief het hoofd te bieden. Conform onze missie blijven wij grondige, data-gedreven adviezen leveren aan de regering en de Staten van Curaçao, met de ambitie bij te dragen aan een stabielere en welvarende toekomst voor het eiland.

 

 

 

 

 

Share