Persbericht

Een technische delegatie van de Sociaal-Economische Raad van Curaçao woont enkele bijeenkomsten bij van de werkgroep CDES in Brasilia

Brasilia/Willemstad, 16 augustus 2018, – Op uitnodiging van dhr. Luiz Eduardo Rodriguez Alvez, secretaris van de Sociaal-Economische Raad van Brazilië (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), gelegen in de hoofdstad Brasilia, woont op dit moment een technische delegatie van de Sociaal-Economische Raad van Curaçao (SER), bestaande uit de directeur/algemeen secretaris dhr. Drs. Raul Henriquez en de  senior juridische adviseur mr. Miloushka Sboui-Racamy, die als internationale waarnemers samen met hun collega’s dr. Gerardo Luppi en dhr. Gustavo Carrizo van Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, enkele bijeenkomsten van de werkgroep CDES bij.

De bijeenkomsten vinden plaats in de locatie van de nationale school voor openbaar bestuur (Escola Nacional de Administraçao Pública, ENAP) in de Federale hoofdstad van het Zuid-Amerikaans land dat Portugees spreekt. Na de opening van het eerste overleg van de werkgroep over fiscale hervorming hadden de technische delegaties van de SER’s van Curaçao en Argentinië een werkoverleg met dhr. minister Eliseu Padilha, Secretaris van de CDES en de minister van het civiele kabinet van de president van de Republiek van Brazilië dhr.Michel Temer.

Tijdens het overleg hadden de vertegenwoordigers van de drie SER’s gesproken over het functioneren van hun respectievelijke organisaties en welke aanpak zij gebruiken om doorlopend de effectiviteit te bevorderen. De secretaris van de CDES heeft naar voren gebracht dat gedurende de laatste jaren meer gremia – en delen van de Braziliaanse gemeenschap (o.a. vertegenwoordigers van de AfroBraziliaan, culturele groepen en ook de academische wereld) de toegevoegde waarde van deze instelling hebben ingezien en vandaag een integraal onderdeel hiervan uitmaken, dat vervolgens geleid heeft tot een zekere mate van een groeiende bewustwording voor het sociaal-economisch beleid van de federale overheid, ondanks de uitdagingen waarmee het land op dit moment te kampen heeft, o.a. een groeiende schuld en een enorme sociale ongelijkheid ondanks de invoering van fiscale hervorming om tot een betere en eerlijker verdeling van de inkomsten van het land te komen.

De afgevaardigden van de Raad van Buenos Aires benadrukten dat hun belangrijkste ambitie is om een nationale SER voor Argentinië in te stellen, terwijl de technische delegatie van de SER van Curaçaco, in zijn functie als algemeen secretaris van de AICESIS (de internationale associatie van de SER’s en gelijkbare instituties) voor de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied naar voren heeft gebracht dat de wens is om daadwerkelijke ondersteuning te blijven geven om het CESALC- netwerk te reactiveren, waarin de sociaal-economische adviesraden in de regio van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied  vertegenwoordigd zijn.

In de komende dagen zullen de delegaties met elkaar verder overleggen om tot vaste afspraken te komen hoe ze met elkaar verder kunnen samenwerken binnen het kader van de instelling van de AICESIS om tot reactivering van de CESALC te komen.

Op de combinatie van foto’s: De delegaties tijdens de gedachtewisseling met elkaar.

 

 

 

 

Share