De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

SER leidt belangrijke sessies tijdens Ibero-Amerikaans ontmoetingsforum

Willemstad, 14 mei 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao, vertegenwoordigd krachtens mandaat van de fungerend voorzitter, door een ambtelijke delegatie onder leiding van de directeur en algemeen secretaris drs. R. J. Henriquez, heeft met vooraanstaande aanwezigheid deelgenomen aan het prestigieuze Ibero-Amerikaanse forum van economische en sociale adviesraden en soortgelijke instellingen

SER Curaçao voorzitter bij regionale SER-netwerkbijeenkomst in Colombia

Willemstad, 2 mei 2024 – Van 7 tot en met 10 mei zal de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao als voorzitter van het regionale netwerk CESISALC (Red de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares de América Latina y el Caribe) deelnemen aan een Ibero-Amerikaanse conferentie in Cartagena de Indias, Colombia

Larmonie-Cecilia presenteert hervormingsvoorstellen tijdens SER-bijeenkomst

Toekomst van sociale zekerheid in focus:
Willemstad, 19 april 2024 – Op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), mevrouw mr. Ruthmilda Larmonie-Cecilia, op vrijdag 19 maart een gedetailleerde presentatie gegeven over de recente onderzoeksresultaten betreffende het sociale zekerheidsstelsel van Curaçao

SER levert advies over invoering vaderschapsverlof

Willemstad, 16 april 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft gisteren een uitvoerig advies uitgebracht over een initiatiefwetsvoorstel tot invoering van een vaderschapsverlofregeling

SER in jongste adviesrapport:

Willemstad, 26 maart 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op dinsdag 26 maart advies uitgebracht aan de minister van Financiën over enkele fiscale hervormingen, waaronder een verlaging van het winstbelastingtarief

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Email: info@ser.cw