De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

For detailed info about this event, click above.

Thanks to all Participants and our Partners for making the AICESIS International Event 2019 in Curaçao a great success!

Click here to view Photo Gallery

Click here for the PowerPoint presentations, speeches and other documents

RONDETAFELGESPREK OVER ‘FUTURE OF WORK’

WILLEMSTAD, 15 maart 2019 – In de vergaderzaal van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan de Ansinghstraat vonden op donderdag 14 maart 2019

SER hosts Round Table Session during Future of Work, Part of Road to Global Entrepreneur Summit 2019

Willemstad, March 12, 2019 – On Thursday, March 14, 2019, the Social Economic Council (SER) will host an interactive round table session on the topic ‘Future of Work’

International Organization for Migration (IOM) bezoekt SER Curacao

WILLEMSTAD, 20 februari 2019 – In voorbereiding op het op handen zijnde symposium over (arbeids)migratie

PAR-fractie geeft toelichting aan de SER over initiatief wetsvoorstel inzake verbod op intimidatie en seksuele intimidatie

WILLEMSTAD, 15 februari 2019 – Op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de PAR-fractie in de Staten, vanochtend in een voorbereidende vergadering van de SER

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399