De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

SER-Curaçao kijkt terug op geslaagd seminar in Ivoorkust als AICESIS-voorzitter

Willemstad, 4 juli 2024 – In de nasleep van een hybride bestuursvergadering van de internationale vereniging van sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instellingen (AICESIS), leidde SER-Curaçao als AICESIS-voorzitter op 30 en 31 mei jongstleden een internationale workshop in Abidjan, Ivoorkust

Advies SER over wijziging Eilandsverordening volkswoningen

Willemstad, 3 juli 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de Staten over de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening eigendomsverkrijging volkswoningen Curaçao (A.B. 1962 no.13). Dit advies komt naar aanleiding van een verzoek ontvangen van leden van de PAR-fractie in de Staten

SER brengt advies uit over tijdelijke regeling sanering belastinginkomsten

Willemstad, 19 juni 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op woensdag 19 juni zijn advies uitgebracht aan de minister van Financiën over de ontwerplandsverordening voor de Tijdelijke regeling sanering belastinginkomsten en de wijziging van de Landsverordening omzetbelasting 1999

AICESIS presenteert voorlopig rapport aan ILO Deputy Director General

Genève, 13 juni 2024 – In een belangrijke stap richting het bevorderen van inclusieve groei en duurzame ontwikkeling heeft de Internationale Vereniging van Economische en Sociale Raden en Vergelijkbare Instellingen (AICESIS) de voorlopige resultaten van haar uitgebreide questionnaire overhandigd aan de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)

Succesvolle bijeenkomst inclusieve arbeidsmarkt

Willemstad, 13 juni 2024 – Human Rights Defense Curaçao (HRDC) organiseerde, in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Pan American Development Foundation (PADF), een succesvolle bijeenkomst gericht op de bevordering van een inclusieve arbeidsmarkt

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Email: info@ser.cw