De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Webinar

Sociaaleconomische effecten van COVID-19 in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen

SER stelt geactualiseerd Reglement van Orde vast

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op 10 juli 2020 een geactualiseerd Reglement van Orde (RvO) vastgesteld.

VN Secretaris-Generaal roept op tot directe steun aan getroffenen van lockdownmaatregelen

COVID-19 veroorzaakt een ongekende werkgelegenheidscrisis

Virtuele vergadering waarnemende SG’s AICESIS

Op 8 juni 2020 vond een virtuele vergadering plaats waaraan de waarnemende secretarissen-generaal van AICESIS, de internationale vereniging van sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instituties, deelnamen

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399