De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

For English click here

Para español haga clic aquí

De noodzaak van sociale dialoog bij de aanpak van de COVID-19-crisis

De COVID-19 pandemie eist mensenlevens, zet gezondheidszorgsystemen onder enorme druk en veroorzaakt massale economische en sociale ontwrichting over de hele wereld.

COVID-19 en de Wereld van Werk: ‘Effecten en Responses’

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft onlangs een notitie uitgebracht met bovengenoemde titel.

SER stelt behoedzaam beleid op in verband met Coronavirus

De Sociaal-Economische Raad (SER) kiest ervoor om zijn vergaderingen uit te stellen

Medewerkers SER-Secretariaat doen mee aan CURA DOET

Schuren en verven bij SGR activiteitencentrum ‘Mi Abilidat’

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399