De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Aanbeveling SER aan toekomstige parlementariërs tijdens introductiedagen

Ambtelijke bijstand bij voorbereiding initiatiefwetgeving kan bijdragen aan verdere kwaliteitsverhoging

Virtuele kennismaking voorzitters SER en Cft

Samen vooruit kijken naar post-coronafase

Intensivering activiteiten internationale vereniging van SER’en verwacht met de benoeming van een opvolger voor overleden AICESIS-voorzitter

Willemstad/Adbidan, 8 april 2021 – Met de benoeming op 6 april 2021 van een nieuwe voorzitter van de Economische, Sociale, Milieu en Culturele Raad (CESEC)

Delegatie van de SER geconsulteerd in verband met de vorming van een nieuw kabinet

De Gouverneur van Curaçao, mevr. L.A. George-Wout, heeft op 20, 22 en 23 maart de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten, de demissionaire Minister-President, de Minister van Staat, een delegatie van de SER, een delegatie van de Raad van Kerken en de lijsttrekkers van de politieke partijen die één of meer zetels in de Staten hebben verworven op basis van de verkiezingsuitslag van 19 maart 2021, geconsulteerd in verband met de vorming van een nieuw kabinet.

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399