De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

AICESIS presenteert voorlopig rapport aan ILO Deputy Director General

Genève, 13 juni 2024 – In een belangrijke stap richting het bevorderen van inclusieve groei en duurzame ontwikkeling heeft de Internationale Vereniging van Economische en Sociale Raden en Vergelijkbare Instellingen (AICESIS) de voorlopige resultaten van haar uitgebreide questionnaire overhandigd aan de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)

Succesvolle bijeenkomst inclusieve arbeidsmarkt

Willemstad, 13 juni 2024 – Human Rights Defense Curaçao (HRDC) organiseerde, in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Pan American Development Foundation (PADF), een succesvolle bijeenkomst gericht op de bevordering van een inclusieve arbeidsmarkt

Curaçaos voorzitterschap AICESIS benadrukt tijdens toespraak op 112de Internationale arbeidsconferentie

Genève, 13 juni 2024 – Tijdens de 112de Internationale Arbeidsconferentie (ILC) in Genève, Zwitserland, heeft de Secretaris-generaal van de Internationale Vereniging van Sociale en Economische Adviesraden en Vergelijkbare Instellingen (AICESIS), de heer Apostolos Xyrafis, bijzondere aandacht geschonken aan de aanwezigheid van de Curaçaose delegatie. De Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao bekleedt sinds november vorig jaar het voorzitterschap van AICESIS, een positie die de groeiende invloed en het leiderschap van het eiland onderstreept

SER ontvangt uitleg over conceptlandsverordening marktordening gezondheidszorg

Willemstad, 24 mei 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag een uitgebreide toelichting ontvangen van de opstellers van de conceptlandsverordening marktordening gezondheidszorg. Deze toelichting werd verzorgd door vertegenwoordigers van het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) en de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ). De conceptlandsverordening werd eerder ter advisering aan de SER aangeboden

SER leidt belangrijke sessies tijdens Ibero-Amerikaans ontmoetingsforum

Willemstad, 14 mei 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao, vertegenwoordigd krachtens mandaat van de fungerend voorzitter, door een ambtelijke delegatie onder leiding van de directeur en algemeen secretaris drs. R. J. Henriquez, heeft met vooraanstaande aanwezigheid deelgenomen aan het prestigieuze Ibero-Amerikaanse forum van economische en sociale adviesraden en soortgelijke instellingen

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Email: info@ser.cw