De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Please click here for more information about the Migration Symposium.

Bekijk hier het programma van de miniconferentie. De miniconferentie is voor iedereen toegankelijk.
Klik hier om te registreren.

Delegaties SER’en Caribische delen van het Koninkrijk bezoeken adviescommissie voor vreemdelingenzaken

Een delegatie van de Sociaal-Economische Raden (SER’en) van Aruba, Curaçao en Sint Maarten brachten op maandag 14 oktober een werkbezoek aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in Den Haag

Tijdens algemene vergadering AICESIS in Roemenië

SER Curaçao herkozen als lid bestuur internationale vereniging van sociaal-economische adviescolleges

Raad van Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) geïnstalleerd

Ondersteuning van de ROA ondergebracht bij Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA

Inspanningen SER Curaçao tot reactivering regionaal netwerk van sociaaleconomische adviescolleges werpen vruchten af

Met vaststelling van ‘Verklaring van Antigua, Guatemala’ en lancering website CESALC

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399