De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Minister-president voor kennismakingsbezoek bij SER-secretariaat

Willemstad, 17 september 2021 – Minister-president Gilmar Pisas heeft vanmiddag een kennismakingsbezoek gebracht aan het kantoor van de Sociaal-Economische Raad (SER)

Aftastend gesprek tussen directeur SER Curaçao en FNV-topman

Gezamenlijk bijdragen aan discussie over belang van vergroting effectiviteit vakbondswerk in Caribische landen van het Koninkrijk

Ambtelijke delegatie SER op bezoek bij Gevolmachtigde Minister

Een ambtelijke delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) was op vrijdag 23 juli op werkbezoek bij de kersverse Gevolmachtigde Minister in Den Haag

Tweet inzake bezoek delegatie SER-Curacao aan SER-Nederland

Met betrekking tot sociale dialoog in Curaçao

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399