De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

SER’en uit de regio bijeen in Bolivia

Persbericht In verband met CESALCSER’en uit de regio bijeen in Bolivia WILLEMSTAD, 12 december 2018 - ‘Verdere bevordering van sociale cohesie (‘inclusive society’) en good governance in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en de rol die sociaal-economische...

Succesvol seminar over Sociale Dialoog in het kader van de viering van het tienjarig bestaan van de Landverordening GOA

Willemstad, 11 december 2018 – Afgelopen donderdag, 6 december 2018, vond in de aula van de University of Curaçao (UoC) een seminar plaats

Laatste overleg Hoge Colleges van Staat en de Sociaal-Economische Raad (SER) 2018

Op vrijdag, 30 november 2018 werd het laatste overleg van het jaar gehouden

IOM op bezoek bij Sociaal-Economische Raad Curaçao in verband met voorbereiding Migratie symposium

WILLEMSTAD, 29 november 2018 – Dhr. Geert Custers heeft op 27 november 2018 een bezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao.

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao, Nederlandse Antillen
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399