De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Conference
The Future of Work in Curaçao – Technology, AI, and Migration
October 16, 2023

Gouverneur belicht uitdagingen voor Curaçao bij opening nieuw parlementair jaar

WILLEMSTAD, 13 september 2023 – Hare Excellentie de Gouverneur mw. L.A. George-Wout opende op dinsdag 12 september jongstleden het nieuwe parlementaire jaar 2023-2024 met een omvattend overzicht van de sleuteluitdagingen die Curaçao te wachten staan.

Holistische, stakeholder-gedreven benadering noodzakelijk

Willemstad, 8 september 2023 – In een snel veranderende wereld vol complexe uitdagingen in de gezondheidszorg, positioneert de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao zich als platform dat pleit voor holistische, door belanghebbenden gedreven oplossingen.

Constructieve dialoog tussen SER en premier Pisas legt fundament voor ambitieus luchtkwaliteitswetsvoorstel

Willemstad, 7 september 2023 — Op vrijdag 25 augustus jl. heeft er, op initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER), een gedachtewisseling plaatsgevonden met minister-president Gilmar Pisas. De discussie richtte zich op de conceptlandsverordening Luchtkwaliteit.

Het pad effenen naar een holistische aanpak voor een inclusieve arbeidsmarkt in Curaçao

Op 31 augustus 2023 organiseerde de Sociaal-Economische Raad (SER) een symposium met als titel ‘Bevordering van een inclusieve arbeidsmarkt in Curaçao.

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Email: info@ser.cw