De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Arbeidsmigratie belangrijke factor voor bevordering inclusieve arbeidsmarkt

Willemstad, 31 mei 2023- ,,Arbeidsmigratie blijft een belangrijke factor voor het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt.

ADECK bespreekt ambities en toekomstplannen voor MKB-sector met SER

Willemstad, 30 mei 2023 – Op vrijdag 26 mei jongstleden heeft de Sociaal-Economische Raad (SER), vertegenwoordigd door de Directeur/Algemeen Secretaris en de adviseurs van de SER, het tijdelijke bestuur en de werkgroep van Adeck, de belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf van Curaçao, ontvangen.

‘Brede welvaartsbenadering van Landspakket Curaçao‘

Hoofdthema kennismakingsgesprek met nieuwe voorzitter SER Nederland

SER brengt advies uit over ontwerplandsverordening basisbetaalrekening

Willemstad, 23 mei 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag zijn advies uitgebracht aan de minister van Financiën over de ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot een basisbetaalrekening voor consumenten (ook wel aangeduid als de landsverordening basisbetaalrekening).

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Email: info@ser.cw