De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

SER brengt verkenning uit over een missiegedreven innovatiebeleid voor Curaçao

WILLEMSTAD, 26 november 2021 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op 26 november 2021 een verkenning uitgebracht aan de regering en de Staten over de mogelijkheden van de invoering van een missiegedreven innovatiebeleid dat een zinvolle aanvulling kan zijn op het Landspakket Curaçao

WEBINAR – CESALC – 2021 november 3&4 th

The AICESIS Vice-Secretary General of the Latin American and Caribbean region, participated actively at the technical level in the webinar organised by the Spanish Economic and Social Council in cooperation with the Spanish Embassy in Bolivia and the Spanish Agency for International Cooperation and Development (AECID).

Bezoek studenten Haagse Hogeschool aan de SER

Op 16 november 2021 heeft een groep van ongeveer 30 studenten en hun docenten-begeleiders van de Haagse Hogeschool een presentatie van het Secretariaat van de Sociaal-Economische Raad (SER) ontvangen

SER volgt lancering ILO-instrument voor zelfbeoordeling

WILLEMSTAD/GENEVE, 15 november 2021 – De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft vandaag het eerder aangekondigde instrument voor zelfevaluatie (SAM-SDI) gelanceerd om haar lidstaten te helpen de doeltreffendheid en inclusiviteit van hun nationale instellingen voor sociale dialoog, zoals de SER, te verbeteren

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399