De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Delegatie op bezoek bij Sociaal-Economische Raad Curaçao in verband met de Centrale Dialoog Bonaire

WILLEMSTAD, 9 november 2018 – Dhr. Jan-Willem van den Braak en dhr. Johan Breure hebben op 9 november 2018 een bezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao.

Deelname Curaçao aan workshop UNFPA Suriname

Een ambtelijke delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER), de Directie Buitenlandse betrekkingen (DBB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) participeert

Regionaal netwerk SER’en (CESALC) nieuw leven ingeblazen

Accent op versterking van sociale cohesie en governance

Premiers Aruba, Curaçao en Sint Maarten onderschrijven belang van symposium van de SER’en van de drie landen

Met ondertekening protocol over samenwerking op het gebied van (arbeids)migratie en bevolkingsbeleid

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao, Nederlandse Antillen
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399