De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Nieuwe directeur BTP op bezoek bij de SER

WILLEMSTAD, 30 maart 2023 – De nieuwe directeur van het Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) mr. Curt Belfor heeft vanochtend een werkbezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

Advies SER over herziening en reparatie belastingwetgeving

Willemstad, 23 maart 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de minister van Financiën over het concept van de zogenaamde ‘veegwet’

SER adviseert over hernieuwd wetsvoorstel op de kansspelen

WILLEMSTAD, 22 maart 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de minister van Financiën over de hernieuwde versie van de ontwerplandsverordening op de kansspelen, afgekort als LOK 2023.

Kennismakingsbezoek nieuwe voorzitter Cft

WILLEMSTAD, 21 maart 2023 – De per 1 februari jongstleden benoemde nieuwe voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) mevrouw drs. Lidewijde Ongering heeft afgelopen donderdag 16 maart een kennismakingsbezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

Medewerkers SER-Secretariaat doen mee aan CURA DOET

Sorteren van materieel erfgoed bij National Archaeological Anthropological Memory Management Foundation – NAAM

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Email: info@ser.cw