De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

SER-Curaçao leidt AICESIS

Manifest voor de verdere invulling en vormgeving van een inclusieve arbeidsmarkt in Curaçao

Op maandag 16 oktober jl. heeft de SER in gezamenlijkheid met Human Rights Defense Curaçao, de University of Curaçao en de International Labour Organization een Manifest voor de verdere invulling van een inclusieve arbeidsmarkt uitgebracht.

SER Curaçao leidt AICESIS

Willemstad, 10 november 2023 – Een historische wending in internationaal overleg is bereikt nu de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao het prestigieuze voorzitterschap van de Internationale Vereniging van Economische en Sociale Raden en Soortgelijke Instellingen (AICESIS) op zich heeft genomen, met ingang van 1 november 2023.

SER organiseert masterclass “Gespreksvaardigheden bij Gedoe”

Willemstad, 8 november 2023 – In de zoektocht naar harmonie en consensus in het hart van sociaaleconomische vraagstukken heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao een exclusieve masterclass georganiseerd.

Constructieve dialoog tussen SER en ILO

Willemstad, 3 november 2023 – Afgelopen vrijdagmorgen vond een technische bijeenkomst tussen ambtelijke vertegenwoordigers van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de International Labor Organization (ILO) Caribbean plaats.

SER-delegatie woont presentatie bij over innovatief onderzeeproject Proteus Ocean Group

Willemstad, 27 oktober 2023 – Een ambtelijke delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) was op maandagavond 23 oktober 2023 aanwezig bij een presentatie over het baanbrekende onderwateronderzoeksproject van Proteus Ocean Group. Fabien Cousteau.

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Email: info@ser.cw