De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Please click here for more information about the Migration Symposium.

Bekijk hier het programma van de miniconferentie. De miniconferentie is voor iedereen toegankelijk.
Klik hier om te registreren.

SER ALS WAARNEMER BIJ ELFDE ILO CARIBISCHE MINISTERIËLE CONFERENTIE

Inzet besprekingen: Rapport ‘Work for a Brighter Future’

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voert gedachtenwisseling met Bureau SER/CGOA over normalisering rechtspositie ambtenaren

Het belangrijkste doel van de Wet Normalisering van de Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in Nederland is het realiseren van tweezijdigheid en gelijkwaardigheid in de arbeidsrelatie.

CURACAO BUIGT ZICH OVER TOEKOMST VAN WERK

Veel inzichten bij miniconferentie over Future of Work

High participation in Migration Symposium on 9 and 10 May 2019

The symposium was opened by the acting president of the Social Economic Council of Curaçao, mr. John Jacobs. The Prime Minister the Hon. Eugène Rhuggenaath held an opening speech. The morning program was attended by the acting Governor, Her Excellency Mrs. N. Römer-Kenepa.

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399