De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

SER-Curaçao leidt AICESIS

Larmonie-Cecilia presenteert hervormingsvoorstellen tijdens SER-bijeenkomst

Toekomst van sociale zekerheid in focus:
Willemstad, 19 april 2024 – Op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), mevrouw mr. Ruthmilda Larmonie-Cecilia, op vrijdag 19 maart een gedetailleerde presentatie gegeven over de recente onderzoeksresultaten betreffende het sociale zekerheidsstelsel van Curaçao

SER levert advies over invoering vaderschapsverlof

Willemstad, 16 april 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft gisteren een uitvoerig advies uitgebracht over een initiatiefwetsvoorstel tot invoering van een vaderschapsverlofregeling

SER in jongste adviesrapport:

Willemstad, 26 maart 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op dinsdag 26 maart advies uitgebracht aan de minister van Financiën over enkele fiscale hervormingen, waaronder een verlaging van het winstbelastingtarief

SER verstrekt spoedadvies voor implementatie UBO-register in Curaçao

Willemstad, 21 maart 2024 – Op verzoek van de minister van Financiën mr. drs. Javier Silvania heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gisteren een spoedadvies uitgebracht over het concept van het landsbesluit voor de invoering van het UBO-register in Curaçao

SER adviseert over belastingvoordelen voor online goksector 

Willemstad, 14 maart 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op 13 maart jongstleden een advies uitgebracht aan de minister van Financiën over een voorgesteld landsbesluit dat beoogt de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen (LBI) te herzien

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Email: info@ser.cw