De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Please click here for more information about the Migration Symposium.

Bekijk hier het programma van de miniconferentie. De miniconferentie is voor iedereen toegankelijk.
Klik hier om te registreren.

Presentatie medezeggenschap door CAOP in samenwerking met CGOA

Op donderdag 5 december 2019, heeft het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) in samenwerking met het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) een presentatie over medezeggenschap georganiseerd

Regionaal netwerk sociaal economische adviescolleges (CESALC)

Sociale samenhang en Agenda 2030: niemand in de steek laten

Medezeggenschap op Curaçao

Luxe of noodzaak?

Kennismakingsgesprek secretariaten Cft en SER

Op woensdagochtend 27 november heeft het secretariaat van de Colleges Financieel Toezicht (Cft) (Curaçao en Sint Maarten; Aruba; Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een bezoek gebracht aan het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad Curaçao (SER).

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399