De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Please click here for more information about the Migration Symposium.

Bekijk hier het programma van de miniconferentie. De miniconferentie is voor iedereen toegankelijk.
Klik hier om te registreren.

Viering van de Internationale Dag van de Coöperatieven met het thema COOPERATIEVEN VOOR FATSOENLIJK WERK

In 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, in de resolutie 47/90, de eerste zaterdag van juli van elk jaar uit tot Internationale Dag van de Coöperaties. Op zaterdag 6 juli 2019 vierde MEO de Internationale Dag van de Coöperaties met een seminar

ILO-verklaring over Toekomst van Werk Delegatieleden SER Curaçao als waarnemers bij debatten

WILLEMSTAD, 27 juni 2019 – De Internationale Arbeidsconferentie (IAC), die dit jaar het 100-jarig bestaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) vierde in het Zwitserse Genève, is afgesloten met een nieuwe verklaring over de ‘Toekomst van Werk’

‘Samenwerken aan betekenisvol werk’ centraal tijdens kennismakingsgesprek met directeur/bestuurder CAOP

Den Haag/Willemstad, 24 juni 2019 – Wat maakt werk betekenisvol? Waarom is dat belangrijk? En als het zo belangrijk is, wat kunnen wij dan doen om betekenisvol werk te koesteren en te ondersteunen? Deze vragen stonden centraal tijdens een kennismakingsgesprek op 20 juni jongstleden in Den Haag tussen de directeur/ algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER) Raul Henriquez en de directeur/bestuurder van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) Philip Geelkerken

Presentatie highlights Migratie Symposium tijdens tripartiet overleg premiers Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Willemstad, 18 juni 2019. Tijdens het tripartiete overleg tussen de premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao, premier Evelyn Wever-Croes van Aruba en premier Leona Marlin-Romeo van Sint Maarten heeft een technische delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) Curaçao gisteren een presentatie gegeven over de highlights van het Migratie Symposium

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399