De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Global Deal Forum: Naar een rechtvaardige overgang en duurzame arbeidsmarkten

SER: ,,mondiale impressies dienen als input voor bevordering inclusieve groei op Curaçao”

SER’en Spanje en Curaçao zien toegevoegde waarde in versterking institutionele banden

WILLEMSTAD, 16 november 2022 – De Directeur/Algemeen Secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER) drs. Raul Henriquez heeft samen met mr. Miloushka Sboui-Racamy, juridisch adviseur bij de SER belast met internationale zaken, op 2 november jongstleden een werkbezoek gebracht aan het hoofdkantoor van de Sociaal-Economische Raad van Spanje (Consejo Económico y Social de España) in de Spaanse hoofdstad Madrid.

SER adviseert over voorgenomen verhoging van het minimumloon

WILLEMSTAD, 15 november 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) mw. mr. Ruthmilda Larmonie-Cecilia over de voorgenomen verhoging van het bruto wettelijk minimumloon. Het advies is in de plenaire raadsvergadering van vrijdag 11 november jongstleden vastgesteld.

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) op LinkedIn

“Na lange tijd weer op bezoek bij SER”

ADVIES SER WEEGT ZWAAR BIJ UITSPRAAK GERECHT INZAKE UITBREIDING BASISMAND ‘MAKUTU BASIKO’.

Willemstad, 1 november 2022 – Het Gerecht in Eerste (GEA) heeft gisteren vonnis gewezen in de zaak die de Belangenvereniging Curaçaosche Agenturen (BVCA) en de daarin vertegenwoordigde groothandel-importeurs van food en non-food producten (eisers) hebben aangespannen tegen het Land Curacao

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Email: info@ser.cw