De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Volgende vergadering statutair bestuur AICESIS in maart 2021

Sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instituten (AICESIS) zal in maart dit jaar plaats vinden

Volop aandacht voor re-integratie en vergroting arbeidsparticipatie

ILO webinar over de post-pandemische toekomst van het werk

SER biedt jaarverslag over 2019 aan

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft op 26 oktober 2020 zijn jaarverslag over 2019 aangeboden aan de regering.

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399