De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

“Fundashon Amigunan UNI”

Ter gelegenheid van de Wereld Gehandicapten Dag op 3 december hebben medewerkers van het SER-secretariaat meegedaan aan een fondsenwervingsactie van de stichting Fundashon Amigunan Uní

SER biedt jaarverslag over 2019 aan

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft op 26 oktober 2020 zijn jaarverslag over 2019 aangeboden aan de regering.

Virtueel kennismakingsgesprek met nieuwe voorzitter SER Suriname

Op 13 oktober 2020 vond een virtueel kennismakingsgesprek plaats met de op 24 september 2020 benoemde nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Suriname

Toekomst van arbeid, toekomst van arbeidsrecht

De wereld van werk is in de greep van een revolutie die in het algemeen wordt aangeduid als ‘Werk 4.0’.

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399