De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

SER-Curaçao leidt AICESIS

SER Curaçao verkent koers naar ‘Brede Welvaart’: AICESIS-leden geënquêteerd in mondiale verkenning

Willemstad, 8 februari 2024 – In een gedurfde stap voor internationale sociale en economische samenwerking op institutioneel niveau, heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao, momenteel voorzitter van de Internationale Vereniging van Economische en Sociale Raden en Soortgelijke Instituten (AICESIS), een baanbrekend initiatief gelanceerd: de “Vragenlijst Routekaart van het Curaçaose Voorzitterschap”.

Toekomstgericht mentorplatform: innovatieve stap voor Koninkrijk

Willemstad, 18 januari 2024 – Op dinsdag 16 januari jongstleden bracht Steven de Lira, ervaren consultant, coach en auteur van “Everyone is a mentor”, een kennismakingsbezoek aan de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao.

Haagse studenten leren SER van dichtbij kennen

Willemstad, 18 januari 2023 – Een ambitieuze groep van twintig derdejaars studenten van De Haagse Hogeschool, onder begeleiding van hun docenten, kreeg op woensdag 17 januari jongstleden een warm onthaal bij de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao.

AICESIS-permanente vertegenwoordiger bij VN bezoekt SER Curaçao

Willemstad, 12 januari 2024 – Dr. Hanifa D. Mezoui, de permanente vertegenwoordiger van de Internationale Vereniging van Sociaaleconomische Adviesraden en Vergelijkbare Instellingen (AICESIS) met waarnemersstatus bij de Sociale en Economische Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) in New York, bracht op vrijdag 12 januari 2024 een beleefdheidsbezoek aan de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao.

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Email: info@ser.cw