De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Please click here for more information about the Migration Symposium.

Bekijk hier het programma van de miniconferentie. De miniconferentie is voor iedereen toegankelijk.
Klik hier om te registreren.

Inspanningen SER Curaçao tot reactivering regionaal netwerk van sociaaleconomische adviescolleges werpen vruchten af

Met vaststelling van ‘Verklaring van Antigua, Guatemala’ en lancering website CESALC

Jaarverslag SER 2018

aangeboden aan Minister-president Rhuggenaath

Highlights Migratie Symposium 2019

Tijdens zijn voorbereidende vergadering van vrijdag 23 augustus 2019

Coaching Magazine houdt interview met SER directeur over ‘Expanding Time Sovereignty’

Willemstad, 1 augustus 2019 – In de laatste digitale editie van Coaching Magazine

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399