De Sociaal-Economische Raad (SER)

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil als advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke leden een bijdrage leveren aan de maatschappelijke welvaart door te komen tot onderlinge consensus over voor Curaçao belangrijke en relevante onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Daarbij heeft de SER volop aandacht voor internationale ontwikkelingen op deze terreinen.

De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving.

Verder biedt de SER een platform om actuele, relevante sociaal-economische vraagstukken te bespreken.

Time left to Event in

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Please click here for more information about the Migration Symposium.

Bekijk hier het programma van de miniconferentie. De miniconferentie is voor iedereen toegankelijk.
Klik hier om te registreren.

Voorbereiding Migratie Symposium door SER Aruba, Curacao en Sint Maarten

Afgelopen vrijdag 12 april 2019, hebben op Aruba de technische delegaties van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Aruba, SER Curaçao en SER Sint Maarten de laatste hand gelegd aan de inhoudelijke voorbereiding en het programma van het Migratie Symposium

Roadmap voor verdieping samenwerking tussen sociaal-economische adviescolleges uit de regio

Guatemala City/Willemstad, 9 april 2019 – Vanuit de behoefte aan intensieve kennisdeling, ervaring uitwisseling en verdieping van de institutionele samenwerking tussen de sociaal-economische adviesraden uit de regio

Miniconferentie ’Future of Work’

WILLEMSTAD, 2 april 2019 – In de aanloop naar de 108ste plenaire sessie van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO

Meeting SER and Prime Minister on Migration Symposium 9 – 10 / MAY / 2019

On April 2nd, a meeting on the forthcoming Symposium on Migration was held

Sociaal Economische Raad

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399