Persbericht

SER en CBCS: Datacrisis kan toekomstig onderzoek en beleid bedreigen

 

Willemstad, 5 oktober 2023 – Een gebrek aan betrouwbare en toegankelijke data vormt een ernstige hinderpaal voor gedegen sociaaleconomisch en macro-economisch onderzoek op Curaçao. Dat was de scherpe consensus tijdens een strategische bijeenkomst tussen ambtelijke vertegenwoordigers van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). De bijeenkomst vond plaats in het kantoor van de SER aan de Ansinghstraat.
Aan tafel zaten de heer Raul Henriquez, Directeur/Algemeen Secretaris van de SER, en overige SER-adviseurs, samen met de heer Richard Doornbosch, President-directeur van de CBCS en CBCS-topfunctionaris de heer Eric Matto. Het overleg ging verder dan een simpele kennismaking met het team SER-adviseurs; het werd een platform voor de uitwisseling van kernpunten van de respectieve onderzoeksagenda’s voor 2023-2024, en voor het identificeren van mogelijkheden tot synergie.
Terwijl de CBCS zich richt op thema’s zoals het monetaire en financiële systeem, betalingsbalans, overheidsfinanciën, klimaatverandering en inclusieve groei, heeft de SER een andere, maar complementaire focus. Deze omvat onder meer brede welvaart, inclusieve arbeidsmarkten, arbeidsmigratie, de toekomst van werk en de verduurzaming van het socialezekerheidsstelsel. Beide partijen onderkenden het grote potentieel voor gezamenlijke inspanningen en uitwisseling van expertise.
Het overleg culmineerde in een gezamenlijke toezegging om voort te bouwen op de bestaande samenwerking. Beide instellingen beloofden elkaars kennis en expertise te blijven benutten en te investeren in deze waardevolle interinstitutionele samenwerking.

Share