Persbericht

Aftastend gesprek tussen directeur SER Curaçao en FNV-topman   


Gezamenlijk bijdragen aan discussie over belang van vergroting effectiviteit vakbondswerk in Caribische landen van het Koninkrijk 

In een onlangs gehouden (fysiek) kennismakingsgesprek dat in Amsterdam heeft plaatsgevonden tussen de directeur en algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao Raul Henriquez en de in maart dit jaar verkozen nieuwe voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) Tuur Elzinga is de wenselijkheid en haalbaarheid besproken van het mogelijk gezamenlijk organiseren van één of meer (digitale) interactieve sessies. Het doel van deze sessies zou moeten zijn om manieren te bespreken om in deze uitdagende tijden, die gekenmerkt worden door een grote mate van onzekerheid op de arbeidsmarkt als gevolg van de COVID-19 crisis, het vakbondswerk in de Caribische delen van het Koninkrijk effectiever te organiseren. Daarmee kunnen voordelen worden behaald op het gebied van wendbaarheid, slagvaardigheid en innovatievermogen. Dit soort sessies zouden in principe gericht moeten zijn op het vakbondswezen in de CAS-landen. Nagegaan zal worden binnen welke tijdsspanne deze sessies realistisch haalbaar zouden kunnen zijn.
Binnen SER Curaçao wordt de vakbeweging vertegenwoordigd door enkele prominente leden van de vakcentrales CGTC en SSK.

Op de foto, van links naar rechts: Bas van Weegberg (beleidsadviseur FNV) en Miloushka Sboui-Racamy (beleidsadviseur SER Curaçao) samen met FNV-voorzitter Tuur Elzinga en SER-directeur Raul Henriquez.

Share