Persbericht

ILO-verklaring over Toekomst van Werk

Delegatieleden SER Curaçao als waarnemers bij debatten

 WILLEMSTAD, 27 juni 2019 – De Internationale Arbeidsconferentie (IAC), die dit jaar het 100-jarig bestaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) vierde in het Zwitserse Genève, is afgesloten met een nieuwe verklaring over de ‘Toekomst van Werk’. Daarin hebben werkgevers, werknemers en overheden, samen hun afspraken vastgelegd over fatsoenlijk werk in onze wereldeconomie.

Behalve de Curaçaose tripartiete delegatie, die als deel van de Koninkrijksdelegatie, aanwezig was bij de IAC, nam ook een delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) deel aan de debatten als waarnemer namens de internationale vereniging van sociaal-economische raden en vergelijkbare instituties AICESIS.

De verklaring (Declaration on the Future of Work) roept werknemers, werkgevers en regeringen uit de 187 aangesloten landen op om samen te werken aan:

  • volledige werkgelegenheid én fatsoenlijk werk;
  • beleid dat fatsoenlijk werk bevordert;
  • een eerlijk minimumloon;
  • recht van werknemers om te beslissen over werktijden;
  • veiligheid en gezondheid op de werkplek;
  • gelijke behandeling op het werk voor iedereen;
  • een ‘leven lang leren’ en goed onderwijs voor iedereen;
  • voldoende privacy en bescherming van persoonlijke data;
  • beleid dat inspeelt op de veranderingen op de arbeidsmarkt door klimaatmaatregelen en digitalisering, zoals de nieuwe platformbedrijven;
  • veranderingen die zorgen voor het officieel maken van de informele economie.

Voor de voorlopige volledige tekst van de verklaring klik hier.

In de toespraak van de AICESIS-delegatie tijdens de plenaire vergadering werd benadrukt dat de vereniging bezig is met afronding van een rapportage over de gevolgen van digitalisering op de samenleving en de economie, waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan privacy en bescherming van persoonlijke data door wereldwijde digitalisering van werkprocessen. Verder wees de delegatie op het belang dat sociale dialoog kan spelen in de strijd tegen geweld en intimidatie op de werkvloer. Ten aanzien van dit laatste nam de ILO op 21 juni 2019 een verdrag en aanbeveling aan. Klik hier voor de teksten.

 

Share