Persbericht

SER’en wereldwijd buigen zich over bestaande partnerschap met ILO

 

Willemstad, 2 februari 2024 – Onder voorzitterschap van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao vond op woensdag 31 januari jongstleden de eerste buitengewone bestuursvergadering van 2024 plaats van de internationale vereniging van sociaal-economische adviesraden en soortgelijke instellingen (AICESIS). Deze volledig digitale sessie trok vertegenwoordigers uit landen zoals Aruba, Benin, China, Ivoorkust, Frankrijk, Griekenland, Guatemala, Luxemburg, Monaco, de Democratische Republiek Congo, Roemenië, Rusland, Senegal, Servië, en van de Unie van Afrikaanse Sociaaleconomische Adviescolleges (UCESA), en was gericht op het evalueren van de samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Deze samenwerking, die voor het eerst werd beklonken op 8 mei 2012 en vervolgens vernieuwd op 23 oktober 2018 in Genève, Zwitserland, benadrukt de gedeelde ambitie om gezamenlijke expertise te benutten voor het aanpakken van urgente sociale en arbeidsuitdagingen.

De AICESIS-ILO samenwerkingsovereenkomst, welke om de zes jaar wordt geëvalueerd, concentreert zich op belangrijke thema’s zoals geïnstitutionaliseerde sociale dialoog, tripartisme, en het stimuleren van participatieve democratie, in lijn met de VN 2030-agenda en de wereldwijde discussies over de toekomst van werk.

De AICESIS-bestuursvergadering deze week resulteerde in unanieme goedkeuring van een cruciaal rapport, voorgesteld door het Curaçaose voorzitterschap, dat als leidraad zal dienen voor de toekomstige beoordeling en verdere ontwikkeling van de AICESIS-ILO samenwerking. Het rapport benadrukt de blijvende behoefte aan focus op het Decent Work Agenda en de institutionele versterking van de lid instellingen.

De recente benoeming van SER Curaçao als voorzitter van AICESIS markeert de groeiende rol van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied op het internationale podium. De komende statutaire AICESIS-bestuursvergadering, die fysiek zal plaatsvinden in Guatemala City eind april van dit jaar, zal zich richten op het verder uitdiepen van het thema ‘brede welvaart’, een speerpunt van het Curaçaose voorzitterschap.

 

 

Share