Persbericht

Directeur en Algemeen Secretaris SER bij centrale commissievergadering van de Staten inzake ‘Toekomst van Werk’

De Directeur en Algemeen Secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER) is door de Staten uitgenodigd voor een centrale commissievergadering op donderdag 9 juli 2020 waarin nader zal worden ingegaan op het thema Future of Work. De Centrale Commissievergadering is aangevraagd door de MAN-fractie in de Staten die de zienswijze van de SER wil vernemen omtrent de fundamentele veranderingen in de wereld van werk die zich wereldwijd voltrekken en die ook gevolgen hebben voor Curaçao.

In 2018 en 2019 heeft de SER op technisch niveau, in de aanloop naar de viering van het honderdjarig bestaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die ‘Future of Work’ als centraal thema had, een strategisch partnerschap aangegaan met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en in diverse debatsessies, thematische bijeenkomsten en conferenties aandacht besteed aan de impact van onder meer kunstmatige intelligentie, robotisering, big data, klimatologische veranderingen en demografische factoren op arbeidsmarkten; in het bijzonder op de lokale arbeidsmarkt.

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus (COVID-19) zijn ook van grote invloed op de wereld van werk. Over deze en aanverwante thema’s zal komende donderdag nader van gedachten worden gewisseld met het parlement. Ook minister Hensely Koeiman van SOAW zal het debat in centrale commissieverband bijwonen.

Klik hier voor meer informatie.

Share