Persbericht

Advies SER over herziening en reparatie belastingwetgeving

Willemstad, 23 maart 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de minister van Financiën over het concept van de zogenaamde ‘veegwet’, waarin wijzigingen worden voorgesteld in diverse belastingverordeningen, zoals onder meer de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 en de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen.

Het tripartiete adviesorgaan, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (werkgevers en werknemers) en onafhankelijke deskundigen, kreeg eerder het verzoek van de minister om zich over het concept te buigen en daarover te adviseren.

Met de in het concept-veegwet voorgestelde wetswijzigingen wordt beoogd omissies aan te vullen, fouten te herstellen en technische verbeteringen tot stand te brengen in de belastingwetgeving van Curaçao. Het streven daarbij is, onder meer, om in adequate mate te voldoen aan de internationale normen en standaarden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om blijvend internationale economische activiteiten aan te kunnen trekken.

Een veegwet is een wet waarin doorgaans alleen aanpassingen van technische aard worden opgenomen.

Share