Persbericht

SER op de bres voor werkplekintegriteit met baanbrekend boek ‘Stop het Zwijgen’

 

Willemstad, 7 december 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft onlangs het boek ‘Stop het zwijgen’ in ontvangst genomen. Dit toonaangevende werk, gericht op het stimuleren van integriteit en veiligheid op de werkvloer, is overhandigd aan drs. Raul Henriquez, directeur en algemeen secretaris van de SER. Initiatiefnemers mevrouw Karin Bosman en de heer Frank Peters van Report App, hebben met dit boek een praktische en invloedrijke tool gecreëerd voor leidinggevenden en bestuurders.

De overhandiging van het boek volgt op een serie initiatieven rondom sociale veiligheid, waaronder de succesvolle Masterclass Sociale veiligheid in Gesprek, geïnitieerd door Afas Curaçao in september dit jaar. Dit evenement bood een platform voor uitwisseling van ideeën en ervaringen over het belang van een veilige werkplek, wat direct aansluit bij de missie van het boek.

‘Stop het zwijgen’ staat symbool voor een vernieuwende aanpak in het omgaan met werkplekproblematiek. Het combineert de uitgebreide kennis en ervaring van Bosman en Peters met een heldere, toepasbare methodiek. Dit maakt het boek niet alleen een reflectie van hun expertise, maar ook een praktische gids voor het creëren van een betere werkomgeving.

De rol van de SER, als adviesorgaan in sociale en economische vraagstukken, is essentieel in het verspreiden van de boodschap van ‘Stop het zwijgen’. Het boek dient als een cruciale leidraad voor leiders die een transparante en veilige werkomgeving nastreven. Met de steun van de SER wordt het thema sociale veiligheid op de werkvloer prominent onder de aandacht gebracht, wat bijdraagt aan een positieve verandering in de arbeidscultuur op Curaçao.

 

Op de foto van links naar rechts: Ingrid Zeilstra (Report App), Miloushka Sboui-Racamy, Raul henriquez, Karin Bosman (Report App) en Sharlyn Curial-Villarreal

 

 

 

 

Share