Evenement

Op donderdag 5 december 2019, verzorgt het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), in opdracht van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA), een interactieve sessie over medezeggenschap. Namens het CAOP zullen als sprekers optreden de heren Marco Sikkel en Alphons de Lange. Beiden zijn al gedurende vele jaren intensief en intens betrokken bij de ontwikkeling van medezeggenschap op Curaçao en de overige Caribische rijksdelen.

Het doel van de interactieve sessie is om de partijen binnen het CGOA en andere geïnteresseerden binnen en buiten de publieke sector nieuwe inzichten te geven in de ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap, zeggenschap en participatie op de werkvloer en om met elkaar in discussie te gaan over welke vorm of combinatie van vormen van medezeggenschap het meest effectief kunnen zijn binnen de specifieke sociaal-culturele context van Curaçao.

Het Bureau Secretariaatvoering ondersteunt niet alleen het CGOA, maar ook de SER. Eén van de belangrijkste functies van de SER is het creëren van maatschappelijk draagvlak voor sociaaleconomisch beleid, verwoord in de adviezen van de SER aan de regering en de Staten. Medezeggenschap binnen organisaties is één van de vormen van overleg dat kan bijdragen aan de verbreding van het draagvlak voor sociaaleconomisch beleid op de werkvloer en in de maatschappij.

De interactieve sessie vindt plaats in Sala Wayaká in het World Trade Center (WTC) en begint om 16:30 uur. De sessie duurt tot 18:30 uur.

 

Share