Persbericht

Constructieve dialoog tussen SER en ILO

 

Willemstad, 3 november 2023 – Afgelopen vrijdagmorgen vond een technische bijeenkomst tussen ambtelijke vertegenwoordigers van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de International Labor Organization (ILO) Caribbean plaats. De bijeenkomst vond plaats in het kantoor van de SER aan de Ansinghstraat. Aanwezig waren de heer Raul Henriquez, Directeur/Algemeen Secretaris van de SER, en overige SER-adviseurs, samen met de heer Lars Johansen, Deputy Director bij de ILO Caribbean.  Binnen de ILO organisatie is de heer Johansen deputy Director van het Decent Work Team and Country Office for the Caribbean. Na een introducerende presentatie van de SER, stonden een aantal thema’s centraal op de agenda, waaronder International Labour Standards, pensioenen, migratie en mogelijkheden voor samenwerking.  Het overleg kreeg vorm als een platform voor uitwisseling van kennis en culmineerde in een gezamenlijke toezegging om voort te bouwen op mogelijkheden voor verdere verdieping en verbreding van de al bestaande vruchtbare en doeltreffende samenwerkingsrelatie.

 

Share