Persbericht

De Sociaal-Economische Raad ontvangt PAR-fractie

Willemstad, 8 juni 2018 – Bij monde van de heer R. Eleonora en de heer C. Obispo is zijdens de PAR-fractie vanochtend in een vergadering van de SER toelichting gegeven over de voorgenomen instelling van een vast college van advies, een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
De initiatiefontwerplandsverordening regelende de instelling, inrichting, samenstelling en bevoegdheden van een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt is kort geleden door de Voorzitter van de Staten ter advisering aan de SER aangeboden.
Share