Persbericht

Houdbaarheid pensioenstelsel onder de loep in conferentie georganiseerd door APC en UOC

In een tijd waarin de bevolking langer leeft en langer werkt, worden er fundamentele vragen gesteld over de houdbaarheid van het pensioenstelsel in de Dutch Caribbean, in het bijzonder Curaçao. Een tweedaagse conferentie, georganiseerd door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en de University of Curaçao (UoC), is gepland voor donderdag 22 en vrijdag 23 juni 2023 om deze en andere gerelateerde vraagstukken aan te pakken.
Curaçao wordt geconfronteerd met demografische, macro-economische en sociaaleconomische uitdagingen. De afnemende bevolking, de toenemende vergrijzing, en braindrain zetten druk op het pensioenstelsel, terwijl de economische groei bescheiden blijft en het eiland met een hoge werkloosheid en inkomensongelijkheid kampt.
Dit roept vragen op over de veerkracht van het pensioenstelsel van Curaçao en in hoeverre de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), samen met de tweede en derde pijlers van het pensioenstelsel, in staat zijn om deze veranderende demografie op te vangen. Het Landspakket Curaçao biedt een reeks aan mogelijke oplossingen die intussen aan de regering van Curaçao zijn voorgesteld. Tijdens de conferentie zullen deze uitdagingen uitgebreid worden besproken, evenals de aanbevelingen van het Landspakket. Er zal onder meer worden onderzocht of behoud van de huidige AOV, eventueel met een aanvullend pensioen, gecombineerd met verhoging van de AOV-leeftijd voldoende is om de houdbaarheid van het pensioenstelsel te garanderen. Er zal ook worden gekeken naar mogelijke acties binnen de tweede en derde pijler van het pensioenstelsel.
Experts zullen de laatste ontwikkelingen in het Koninkrijk presenteren. Speciale aandacht verdient het aspect van duurzaamheid van het pensioenstelsel, een onderwerp dat tot nu toe onderbelicht is gebleven, maar van essentieel belang is voor de lange termijn stabiliteit van het pensioenstelsel.
De Sociaal-Economische Raad (SER), die diverse keren heeft geadviseerd over het thema “Pensioenen” vanwege de sociaaleconomische relevantie, is ook uitgenodigd om te spreken op de conferentie.

Voor meer informatie over de conferentie en aanmelding, raadpleeg de bijgevoegde folder.

 

Share