Persbericht

Regionaal netwerk SER’en (CESALC) nieuw leven ingeblazen

WILLEMSTAD, 30 oktober 2018 – Versterking van sociale cohesie (inclusive society) en de rol die sociaal-economische adviesraden (SER’en) van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied kunnen spelen bij de verdere invulling en vormgeving daarvan, vormen het centrale thema van de regionale bijeenkomst van CESALC, het regionale netwerk van SER’en, dat na betrekkelijk lange tijd inactief te zijn geweest, weer is gereactiveerd. De bijeenkomst vindt begin december 2018 plaats in de stad Santa Cruz de la Sierra in Bolivia.
Voor de CESALC-bijeenkomst hebben de volgende landen een uitnodiging ontvangen: de Dominicaanse Republiek, Brazilië, Guatemala, Honduras, Panama, Bolivia, Argentinië, Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Chili, Paraguay, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Ecuador en El Salvador. Van deze landen zijn de Dominicaanse Republiek, Brazilië en Curaçao voor de periode 2017-2019 lid van het bestuur van AICESIS, de internationale associatie van SER’en en Vergelijkbare Instituties.
Voor deze periode fungeert Curaçao tevens als waarnemend Secretaris-generaal van AICESIS voor de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. In die hoedanigheid heeft SER Curaçao in de afgelopen maanden binnen AICESIS-kringen en ook bij individuele SER’en gelobbyd, zoals bij die van Spanje, Brazilië en Argentinië, om de SER’en uit de regio weer bij elkaar te krijgen in het geïnstitutionaliseerde platform CESALC. De laatste bijeenkomst van CESALC vond plaats in 2014 in Argentinië. Vanwege gebrek aan fondsen bleef het daarna stil op dat front.
De feitelijke reactivering van CESALC dit jaar kon mogelijk worden gemaakt door fondsen die de SER van Spanje (CES) in samenwerking met het Spaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (AECID) heeft vrijgemaakt middels het plan INTERCOONECTA dat gericht is op bevordering van kennisdeling, ervaring uitwisseling en institutionele samenwerking tussen enerzijds, Spanje en anderzijds, de Spaans- en Portugeessprekende landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
Hoewel Curaçao formeel niet tot de Ibero-Amerikaanse landengroep behoort, maakt zij wel deel uit van het regionale netwerk.
Klik hier voor meer informatie.

http://intercoonecta.aecid.es/programación-de-actividades/cohesi-n-social-y-gobernabilidad-i-el-papel-de-los-ces-y-los-agentes-econ-micos-y-sociales

Share