Persbericht

Advies SER over wijziging Eilandsverordening volkswoningen

Willemstad, 3 juli 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de Staten over de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening eigendomsverkrijging volkswoningen Curaçao (A.B. 1962 no.13). Dit advies komt naar aanleiding van een verzoek ontvangen van leden van de PAR-fractie in de Staten.

Het voorgestelde initiatiefontwerp beoogt een significante wijziging aan te brengen in de huidige verordening door het verwijderen van het jaarlijkse inflatiepercentage dat de verkoopprijs van volkswoningen verhoogt. Dit moet een toegankelijkere route naar woningbezit creëren voor minder draagkrachtige burgers, als onderdeel van een breder streven naar sociale gerechtigheid en economische stabiliteit.

Het initiatiefontwerp is ingediend conform artikel 77 van de Staatsregeling van Curaçao, waarbij de Staten het recht hebben ontwerplandsverordeningen aan de regering voor te dragen. De SER heeft dit verzoek zorgvuldig beoordeeld, rekening houdend met juridische, sociale en economische aspecten om een positieve impact op de samenleving te waarborgen.

Volgens de indieners van het initiatiefwetsvoorstel draagt eigen woningbezit bij aan economische stabiliteit en versterking van sociale structuren. Het bevordert persoonlijk vermogen en betrokkenheid bij de gemeenschap. Internationale verdragen, zoals de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), onderstrepen het belang van adequate huisvesting als fundamenteel mensenrecht. Het implementeren van mechanismen die woningverkoop aanmoedigen zonder de woningmarkt te verstoren, is volgens de PAR-fractie van groot belang.

De SER heeft het wetsvoorstel vanuit sociaaleconomisch perspectief beoordeeld op mogelijke voordelen, risico’s en uitdagingen.

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share