Persbericht

AICESIS presenteert voorlopig rapport aan ILO Deputy Director General

Onder voorzitterschap van Curaçao

Genève, 13 juni 2024 – In een belangrijke stap richting het bevorderen van inclusieve groei en duurzame ontwikkeling heeft de Internationale Vereniging van Economische en Sociale Raden en Vergelijkbare Instellingen (AICESIS) de voorlopige resultaten van haar uitgebreide questionnaire overhandigd aan de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het rapport werd officieel overhandigd aan de Deputy Director General van de ILO, mevrouw Celeste Drake, door vertegenwoordigers van het voorzitterschap van AICESIS (de SER van Curaçao) en de secretaris-generaal van AICESIS tijdens een formele bilaterale bijeenkomst op 12 juni 2024.

Het rapport, opgesteld door de SER van Curaçao, biedt een diepgaande analyse van de afstemming van AICESIS-leden op brede en inclusieve groeidoelstellingen, prestatie-indicatoren en hun integratie met mondiale en regionale kaders. Het onderzoekt regionale implementatie, monitoring- en evaluatieprocessen, verslaglegging, verantwoordingsmechanismen en samenwerkingsuitwisselingen tussen aangesloten instellingen. De Deputy Director General van de ILO sprak haar waardering uit voor de ijverige inspanningen van AICESIS en de aangesloten instellingen. “Dit voorlopige rapport getuigt van de inzet van AICESIS voor inclusieve en duurzame ontwikkeling. De verzamelde inzichten zullen een belangrijke bijdrage leveren aan ons gezamenlijke doel om wereldwijd rechtvaardige groei te bevorderen en de sociale dialoog te versterken.”

De overhandiging van het rapport markeert het begin van een diepgaand evaluatieproces door de ILO, en het eindrapport, dat later dit jaar wordt verwacht, zal een uitgebreide analyse en uitvoerbare aanbevelingen bevatten om de AICESIS-leden verder op één lijn te brengen met de wereldwijde doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share