Persbericht

SER brengt advies uit over tijdelijke regeling sanering belastinginkomsten

Willemstad, 19 juni 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op woensdag 19 juni zijn advies uitgebracht aan de minister van Financiën over de ontwerplandsverordening voor de Tijdelijke regeling sanering belastinginkomsten en de wijziging van de Landsverordening omzetbelasting 1999. Dit advies volgde op een verzoek van de minister eind december vorig jaar.

Het doel van de ontwerplandsverordening is het invoeren van een tijdelijk saneringspakket dat belastingplichtigen financieel stimuleert om hun openstaande belastingaanslagen te betalen. Dit pakket omvat onder andere een tijdelijke betalingskorting bij betaling ineens en een eenmalige buiten invordering stelling van verschuldigde bedragen over de belastingjaren 2017 en ouder.

Het uitgebreide advies van de SER beoordeelt de effectiviteit van het saneringspakket in het beheer van belastingschulden en de naleving van belastingregels. Daarnaast benadrukt de raad het belang van een realistische overheidsbegroting en het efficiënt inzetten van invorderingscapaciteiten.

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share