Persbericht

Succesvolle bijeenkomst inclusieve arbeidsmarkt

 

Willemstad, 13 juni 2024 – Human Rights Defense Curaçao (HRDC) organiseerde, in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Pan American Development Foundation (PADF), een succesvolle bijeenkomst gericht op de bevordering van een inclusieve arbeidsmarkt. De bijeenkomst op 11 juni bracht vertegenwoordigers van diverse belangrijke organisaties samen, waaronder de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), Machinery and Energy BV, Kolektivo Curaçao Foundation, Stichting Hulp aan Auditief Gehandicapten, Sentro Solari, Deloitte Caribbean, Klinika Capriles, Fundashon Alton Paas en Curaçao Investment & Export Promotion Agency (CINEX).

Raul Henriquez, Directeur/Algemeen Secretaris van de SER, opende de bijeenkomst virtueel vanuit Genève, waar hij namens het voorzitterschap van de Internationale Vereniging van Sociaaleconomische Adviesraden en Vergelijkbare Instellingen (AICESIS) besprekingen voert tijdens de 112de Internationale Arbeidsconferentie van de ILO. Henriquez benadrukte de noodzaak van heldere beleidsmaatregelen en strategieën voor een inclusieve arbeidsmarkt. Hij riep op tot concrete stappen om discriminatie op de werkvloer aan te pakken, gelijke kansen voor alle werknemers te waarborgen en maatregelen te implementeren die inkomensgelijkheid bevorderen. Hij benadrukte dat zowel werkgevers als de overheid actief diversiteit en inclusie in alle economische sectoren moeten ondersteunen.

Raynel Martis, directeur van PADF Aruba en Curaçao, modereerde de bijeenkomst en gaf inzicht in regionale initiatieven en de expertise van PADF gericht op het ondersteunen van kwetsbare groepen en de samenwerking met de overheid, NGO’s en de private sector om migranten op te nemen in de arbeidsmarkt. Hij verwees naar lopende projecten in, onder andere, Colombia, Brazilië, Trinidad & Tobago, Aruba en Curaçao.

Raymond Jamanika, directeur van HRDC, benadrukte de noodzaak van een inclusieve arbeidsmarkt door de toegankelijkheid van stedelijke centra en gebouwen voor mensen met een beperking te verbeteren. Hij stelde dat ongedocumenteerde migranten en personen met een beperking gelijke rechten hebben als iedereen. Ook sprak hij over de noodzaak van samenwerking met maatschappelijk verantwoorde investeerders.

Barbara Perquin, senior adviseur bij de SER, schetste de geschiedenis van de inspanningen, beginnend met het verzoek van de Minister-President in 2018 voor een ‘Bevolkingsbeleid voor Curaçao’. Dit leidde tot het symposium ‘Migration and Socio-economic Development’ in mei 2019, twee SER-verkenningen, twee rondetafelgesprekken en een vervolg symposium. Deze inspanningen resulteerden in een briefadvies van de SER aan de regering van Curaçao in mei 2023 en een manifest voor een inclusieve arbeidsmarkt, aangeboden op 24 november 2023 aan diverse belanghebbenden.

Daniel Hodge, voorzitter van VBC, benadrukte de huidige uitdagingen van het socialezekerheidsstelsel, met name de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV). Hij pleitte voor uitbreiding van de beroepsbevolking en modernisering van de arbeidswetgeving, met meer flexibiliteit voor de inclusie van vrouwen en personen met een beperking.

Alex Rosaria, Program Manager bij HRDC, besprak demografische trends in Curaçao en pleitte voor een bijwerking van het bevolkingsbeleid. Hij stelde dat verhoging van de AOV-leeftijd geen langetermijnoplossing is en benadrukte de noodzaak van bevolkingsgroei en evaluatie van historische migratieaanpakken.

De aanwezigen bespraken de uitdagingen en oplossingen met betrekking tot de inclusie van personen met een beperking en ongedocumenteerde migranten in de arbeidsmarkt. Er werden ervaringen gedeeld en het belang benadrukt van toegankelijke transportmiddelen, gebouwen, job coaching en opleiding voor personen met fysieke en mentale beperkingen.

De bijeenkomst bood een waardevol platform voor dialoog en samenwerking tussen diverse belanghebbenden, met als doel een inclusievere arbeidsmarkt op Curaçao te bevorderen. HRDC en SER zijn vastbesloten om deze gesprekken voort te zetten en concrete stappen te ondernemen voor inclusie en gelijkheid op de arbeidsmarkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share