Persbericht

SER Curaçao voorzitter bij regionale SER-netwerkbijeenkomst in Colombia 

Willemstad, 2 mei 2024 – Van 7 tot en met 10 mei zal de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao als voorzitter van het regionale netwerk CESISALC (Red de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares de América Latina y el Caribe) deelnemen aan een Ibero-Amerikaanse conferentie in Cartagena de Indias, Colombia. Onder de titel ‘Encuentro: Democracia, pactos y consensos: la contribución de los Consejos Económicos y Sociales a las políticas públicas para una mejor gobernabilidad democrática. Sostenibilidad y cambio climático‘, zal de bijeenkomst focussen op de essentiële rol van sociaaleconomische adviesraden bij het bevorderen van effectief overheidsbeleid voor betere democratische governance. 
De openingsceremonie zal worden geleid door vooraanstaande functionarissen van de SER van Spanje en het Spaanse opleidingscentrum voor ontwikkelingssamenwerking in Cartagena, die medeorganisatoren van de conferentie zijn. Tijdens de bijeenkomst zullen de deelnemers zich buigen over diverse cruciale thema’s, zoals de invloed van institutionele sociale dialoog op het beleid en de uitdagingen en mogelijkheden die duurzaamheid en klimaatverandering met zich meebrengen. Ook zal er aandacht zijn voor de rol van kunstmatige intelligentie in de ontwikkeling van inclusieve en duurzame regionale modellen. 
Vooraanstaande sprekers uit verschillende landen zullen hun perspectieven delen over hoe sociaaleconomische adviesraden een fundament bieden voor het versterken van democratische processen door middel van constructieve dialoog en samenwerking. Deze bijdragen benadrukken de essentiële functie van deze raden in het aanpakken van regionale dynamieken en de groeiende complexiteit van mondiale uitdagingen. 
De SER van Curaçao benadrukt het belang van voortdurende internationale samenwerking en kennisuitwisseling als middel om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken. Deze conferentie biedt een platform voor het verkennen van beleidsmatige en duurzame oplossingen die behoorlijk bestuur en welvaart van samenlevingen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied ten goede komen. 

 

 

 

 

Share