Konseho

E konsehonan ta disponibel solamente na Hulandes.

  • Kantidat di resultado

  • Aña

  • Riba petishon di


Página 1 di 5
titulo resumen # di konseho
Advies inzake de Ministeriële Regeling t.u.v. art. 13, 1e lid LV Minimumlonen 127/2023-SER
Advies inzake de Landsverordening luchtkwaliteitseisen 121/2023-SER
Briefadvies inzake uitkomsten Second Roundtable ‘Developing a framework for a more inclusive labor market in Curaçao’ 057/2023-SER
Advies inzake landsbesluit depositogarantiestelsel 077/2023-SER
Advies inzake ontwerp landsverordening basisbetaalrekening 053/2023-SER
Initiatief-ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen 006/2023-SER
Advies inzake ontwerp-landsverordening op de Kansspelen 024/2023-SER
Advies inzake de ontwerplandsverordening herziening en reparatie de belastingverordeningen 2022 025/2023-SER
Advies inzake landsverordening tot wijziging landsverordening Omzetbelasting 1999, de Algemene Landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening tarief van invoerrechten 018/2023-SER
Advies inzake de Ministeriële Beschikking met algemene Werking ter uitvoering van artikel 9, zevende lid, van de Landsverordening Minimumlonen 137/2022-SER
Briefadvies inzake initiatiefontwerplandsverordening tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter zake van rechterlijke bevelen in zaken van beperkt geldelijk belang (small claims court) (Zittingsjaar 2020-2021-182) 113/2023-SER
Advies inzake landsbesluiten en mandaatbesluit Wega di Number Kòrsou 119/2022-SER
Advies inzake wijziging van de landsverordening AOV en de landsverordening AWW 109/2022-SER
Advies inzake beheersmaatregelen Fonds Basisverzekering Ziektekosten 102/2022-SER
Adviesverzoek inzake initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Motorrijtuigbelastingverordening (Zittingsjaar 2020-2021-190)
Advies inzake de ministeriële regeling met algemene werking tot vaststelling van de maximum groot- men kleinhandelsprijzen (Regeling Makutu Básiko 2022) 088/2022-SER
Advies betreffende de voorgenomen aanpassing van de maximale tarieven voor kleine en middelgrote bussen per 1 april 2022 in plaats van per 1 januari 2022 065/2022-SER
Advies inzake het aanpassen minimumloon per 1 januari 2022 125/2021-SER
Advies inzake het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 16, derde lid sub d, van de Eilandsverordening personenvervoer (Landsbesluit taxi-tarieven 2021) 120/2021-SER
Advies inzake het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 58 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting) 119/2021-SER
SER brengt verkenning uit over een missiegedreven innovatiebeleid voor Curaçao 114/2021-SER
Commentaar SER inzake de derde nota van wijziging t.a.v. de ontwerp Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten 113/2021-SER
SER-Verkenning: ‘De bijdrage van migrantenpopulaties aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao’ 054/2021-SER
Advies inzake de ontwerplandsverordening op de Landsverordening de kansspelen 2021 en de Landsverordening op de kansspelbelasting 2021 051/2021-SER
Advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot verzachten belasting- en premiedruk gepensioneerden 048/2021-SER
Página 1 di 5

Konseho Sosial-Ekonómiko

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Email: info@ser.cw