Status Adviesverzoeken

  • Aantal resultaten

  • Status

Pagina 1 van 1
datum ontvangen titel status datum
2024-06-07 Adviesverzoek inzake initiatiefontwerplandsverordening: Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening beperking tabaksgebruik (Zittingsjaar 2023-2024-226) in behandeling 2024-06-07
2024-02-28 Adviesverzoek inzake Initiatief-ontwerplandsverordening tot wijziging van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (Zittingsjaar 2023-2024-221) in behandeling 2024-02-28
2024-02-23 Adviesverzoek concept-Landsverordening marktordening gezondheidszorg in behandeling 2024-02-23
2024-02-23 Advies conceptlandsbesluit ham ter uitvoering van artikel 45, 15de & 16de lid (Landsbesluit UBO-registratie) gepubliceerd 2024-03-20
2023-12-28 Adviesverzoek inzake Tijdelijke landsverordening belastinginkomsten in behandeling 2023-12-28
2023-12-28 Advies inzake Landsbesluit belastingfaciliteiten kansspelen op afstand gepubliceerd 2024-03-14
2023-12-15 Adviesverzoek ontw. Lbham t.u.v. art. 8 2e & 5e lid LV Ongevallenverzekering geretourneerd 2023-12-28
2023-10-30 Advies inzake de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 en de Landsverordening economische zones 2000 gepubliceerd 2024-03-25
2023-08-24 Advies inzake de initiatief-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Burgerlijk Wetboek 7A, de Landsverordening van de 24e april 1969 houdende regelingen van de afspraken van de ambtenaren in dienst van de Nederlandse Antillen en van vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren en de Landsverordening Ziekteverzekering gepubliceerd 2024-04-16
2023-07-06 Advies inzake de Landsverordening luchtkwaliteitseisen gepubliceerd 2024-01-31
2023-05-29 Briefadvies inzake uitkomsten Second Roundtable ‘Developing a framework for a more inclusive labor market in Curaçao’ gepubliceerd 2023-05-29
2023-05-22 Advies inzake landsbesluit depositogarantiestelsel gepubliceerd 2023-07-18
2023-02-03 Advies inzake ontwerp landsverordening basisbetaalrekening gepubliceerd 2023-07-06
2022-12-19 Initiatief-ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen gepubliceerd 2023-01-20
2022-12-15 Advies inzake ontwerp-landsverordening op de Kansspelen gepubliceerd 2023-03-22
2022-12-08 Advies inzake de ontwerplandsverordening herziening en reparatie de belastingverordeningen 2022 gepubliceerd 2023-03-23
2022-10-28 Advies inzake landsverordening tot wijziging landsverordening Omzetbelasting 1999, de Algemene Landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening tarief van invoerrechten gepubliceerd 2023-03-02
2022-09-12 Advies inzake de Ministeriële Beschikking met algemene Werking ter uitvoering van artikel 9, zevende lid, van de Landsverordening Minimumlonen gepubliceerd 2022-12-28
2022-07-11 Advies inzake landsbesluiten en mandaatbesluit Wega di Number Kòrsou gepubliceerd 2022-09-20
2022-05-12 Advies inzake wijziging van de landsverordening AOV en de landsverordening AWW gepubliceerd 2022-08-12
2022-04-08 Advies inzake beheersmaatregelen Fonds Basisverzekering Ziektekosten gepubliceerd 2022-07-12
2022-03-25 Advies betreffende de voorgenomen aanpassing van de maximale tarieven voor kleine en middelgrote bussen per 1 april 2022 in plaats van per 1 januari 2022 gepubliceerd 2022-04-01
2022-03-23 Advies inzake de ministeriële regeling met algemene werking tot vaststelling van de maximum groot- men kleinhandelsprijzen (Regeling Makutu Básiko 2022) gepubliceerd 2022-05-23
2022-01-18 Adviesverzoek initiatief ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot wijziging van de Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao 2008 in behandeling
2021-04-20 Adviesverzoek inzake initiatieflandsverordening houdende regels met betrekking tot allocatie van arbeidskrachten door intermediairs (Zittingsjaar 2020-2021-193) in behandeling
2021-03-03 Adviesverzoek inzake initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Motorrijtuigbelastingverordening (Zittingsjaar 2020-2021-190) ingetrokken 2021-07-05
2021-01-19 Adviesverzoek inzake initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake de sanering van belasting- en premieschulden en tot wijziging van de Landsverordening omzetbelasting en de Landsverordening tarief van invoerrechten (Landsverordening sanering belasting- en premieschulden)(Zittingsjaar 2020-2021-179) in behandeling
2019-06-21 Adviesverzoek inzake gewijzigd ontwerplandsverordening arbeidsovereenkomst in behandeling
2019-02-04 Adviesverzoek inzake initiatief-ontwerplandsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek, boek 7 A , het verbod op intimidatie dan wel seksuele intimidatie op de werkvloer in behandeling
Pagina 1 van 1