Status Petishon pa Konseho

  • Kantidat di resultado

  • Status

Página 1 di 1
fecha risibí título status fecha
2023-02-03 Adviesverzoek inzake ontwerp landsverordening basisbetaalrekening den tratamentu
2022-12-19 Initiatief-ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen publiká 2023-01-20
2022-12-15 Adviesverzoek inzake ontwerp-landsverordening op de Kansspelen den tratamentu
2022-12-08 Adviesverzoek inzake ontwerp Landsverordening herziening belastingverordeningen 2022 den tratamentu
2022-10-28 Adviesverzoek inzake landsverordening tot wijziging landsverordening Omzetbelasting 1999, de Algemene Landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening tarief van invoerrechten den tratamentu
2022-09-12 Advies inzake de Ministeriële Beschikking met algemene Werking ter uitvoering van artikel 9, zevende lid, van de Landsverordening Minimumlonen publiká 2022-12-28
2022-07-11 Advies inzake landsbesluiten en mandaatbesluit Wega di Number Kòrsou publiká 2022-09-20
2022-05-12 Advies inzake wijziging van de landsverordening AOV en de landsverordening AWW publiká 2022-08-12
2022-04-08 Advies inzake beheersmaatregelen Fonds Basisverzekering Ziektekosten publiká 2022-07-12
2022-03-25 Advies betreffende de voorgenomen aanpassing van de maximale tarieven voor kleine en middelgrote bussen per 1 april 2022 in plaats van per 1 januari 2022 publiká 2022-04-01
2022-03-23 Advies inzake de ministeriële regeling met algemene werking tot vaststelling van de maximum groot- men kleinhandelsprijzen (Regeling Makutu Básiko 2022) publiká 2022-05-23
2022-01-18 Adviesverzoek initiatief ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot wijziging van de Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao 2008 den tratamentu
2021-04-20 Adviesverzoek inzake initiatieflandsverordening houdende regels met betrekking tot allocatie van arbeidskrachten door intermediairs (Zittingsjaar 2020-2021-193) den tratamentu
2021-03-03 Adviesverzoek inzake initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Motorrijtuigbelastingverordening (Zittingsjaar 2020-2021-190) revoká 2021-07-05
2021-01-29 Adviesverzoek inzake initiatiefontwerplandsverordening tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter zake van rechterlijke bevelen in zaken van beperkt geldelijk belang (small claims court) (Zittingsjaar 2020-2021-182) den tratamentu
2021-01-19 Adviesverzoek inzake initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake de sanering van belasting- en premieschulden en tot wijziging van de Landsverordening omzetbelasting en de Landsverordening tarief van invoerrechten (Landsverordening sanering belasting- en premieschulden)(Zittingsjaar 2020-2021-179) den tratamentu
2019-06-21 Adviesverzoek inzake gewijzigd ontwerplandsverordening arbeidsovereenkomst den tratamentu
2019-02-04 Adviesverzoek inzake initiatief-ontwerplandsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek, boek 7 A , het verbod op intimidatie dan wel seksuele intimidatie op de werkvloer den tratamentu
Página 1 di 1