Adviezen

  • Aantal resultaten

  • Jaar

  • Op verzoek van


Pagina 3 van 5
titel adviesnummer
Advies inzake indexering van minimumlonen per 1 januari 2019 148/2018-SER
Nader advies inzake Verplicht Basispensioen 139/2018-SER
Advies inzake de ontwerplandsverordening Belastingherzieningen 2018 128/2018-SER
Advies inzake het conceptlandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1, zevende lid, van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen 105/2018-SER
Advies inzake de initiatiefontwerplandsverordening regelende de instelling, inrichting, samenstelling en bevoegdheden van een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Curaçao 106/2018-SER
Advies inzake het concept lbham tot wijziging van het Eilandsbesluit personenvervoer 086/2018-SER
Advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen 047/2018-SER
Advies inzake de initiatiefontwerplandsverordening tot Wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de Landsverordening Algemene Weduwen-en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 024/2018-SER
Advies inzake de ontwerplandsverordening reparatie preferentiële belastingregimes 022/2018-SER
Advies inzake de ontwerp-ministeriele regeling, met algemene werking, houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110) (indexering van de minimumlonen per 1 januari 2018). 196/2017-SER
Advies inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13. tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no.110) 172/2017-SER
Initiatief advies inzake een Verkenning van het beleidsthema Minimumlonen 173/2017-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en de Algemene landsverordening Landsbelastingen. 160/2017-SER
Advies inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot de instelling van een economische zone te Parera (E-Zone Amicorp). 070/2017-SER
Advies inzake het ontwerp-landbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot de instelling van een economische zone te Dokweg (E-zone Dokmaatschappij). 149/2016-SER
Advies inzake Verzoek van de Orde van Advocaten tot verhoging en indexering vergoedingen kosteloze rechtskundige bijstand. 146/2016-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening. 126/2016-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014. 127/2016-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van algemene regels voor het douanetoezicht (Algemene Landsverordening douane en accijnzen). 086/2016-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Arbeidsgeschillenlandsverordening 1946. 070/2016-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening fiscale faciliteiten historische binnenstad en monumenten. 039/2016-SER
Advies inzake de ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit tijdelijke sluiting bedrijfslocaties. 174/2015-SER
Advies inzake de ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen. 173/2015-SER
Advies inzake de ontwerp-landverordening pensioensparen, reparatie en modernisering belastingverordeningen. 172/2015-SER
Advies van de Sociaal Economische Raad inzake de indexering van de minimumlonen per 1 januari 2016 166/2015-SER
Pagina 3 van 5