Persbericht

Zelfbeoordelingsmethode voor instellingen voor sociale dialoog

SER kijkt met belangstelling uit naar presentatie nieuw ILO-instrument 

WILLEMSTAD, 5 november 2021 – Op 15 november 2021 publiceert de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) een nieuw instrument dat zij heeft ontwikkeld om instellingen voor sociale dialoog, zoals de Sociaal Economische Raad (SER) van Curaçao, in staat te stellen hun invloed en impact op beleidsvorming te versterken. Het instrument, dat in het Engels ‘A self-assessment method for social dialogue institutions heet, afgekort als SAM-SDI, begeleidt ILO-lidstaten en hun partners bij een gedetailleerde zelfevaluatie van hun instellingen voor sociale dialoog. ILO zal bij de toepassing van deze methode, op verzoek, steun verlenen.

De SAM-SDI methode bestaat uit zes stappen waarbij de eerste stap (stap 0) is het nemen van het besluit tot uitvoering van die zelfevaluatie en het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen. De volgende stappen zijn: het opbouwen van een gedeeld begrip van de context van de instelling en het onderzoeken van de inclusiviteit en de effectiviteit ervan (stappen 1, 2 en 3). In stappen 4 en 5 bereidt de instelling een actieplan voor en voert dit uit, waarbij de bevindingen van de analyse in de praktijk worden gebracht.

De SAM-SDI methode wordt op 15 november 2021 gepubliceerd op: www.ilo.org/social dialogue en zal beschikbaar zijn in het Engels, Frans en Spaans, als één document en als een reeks boekjes. Het zal ook op een USB-kaart worden uitgebracht. Gedrukte exemplaren zijn op verzoek verkrijgbaar.

Tijdens de virtuele lancering op die dag zullen de ‘highlights’ van de SAM-SDI methode worden gepresenteerd en zal worden uitgelegd hoe deze door de ILO-lidstaten en andere partners kunnen worden toegepast om de impact van tripartiete sociale dialoog in de beleidsvorming te vergroten, zeker nu de arbeidswereld tracht te herstellen van de COVID-19 pandemie. Vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties zullen spreken over het belang van een effectieve tripartiete sociale dialoog in hun nationale context.

Inschrijven voor het evenement kan hier

Aanvullende informatie vindt u in de bijgevoegde folders in het Engels, Frans en Spaans

Share