Persbericht

In verband met CESALC

SER’en uit de regio bijeen in Bolivia

 

WILLEMSTAD, 12 december 2018 – ‘Verdere bevordering van sociale cohesie (‘inclusive society’) en good governance in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en de rol die sociaal-economische adviescolleges daarbij kunnen spelen’ vormde het centrale thema van een regionale bijeenkomst die van 3 tot en met 5 december 2018 werd gehouden in de stad Santa Cruz de la Sierra in Bolivia en waaraan een technische delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao deelnam.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Spaanse ambassade in Bolivia in samenwerking met het Spaanse agentschap voor internationale ontwikkelingssamenwerking AECID (Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desaroyo) en de SER van Spanje en stond in het teken van de lancering van het INTERCOONECTA project dat gericht is op institutionele kennis- en ervaringsopbouw en uitwisseling van ‘beste praktijken’ met het oog op het realiseren van duurzame ontwikkelingsdoelen in de regio.

Met de bijeenkomst in Bolivia is een eerste stap gezet in de concretisering van de ambitie om het regionale netwerk van SER’en (Consejos Económicos y Sociales de América Latina y del Caribe) te reactiveren. Behalve de technische delegatie van de SER van Curaçao waren ook delegaties van de overige actieve SER’en uit de regio aanwezig (al dan niet via Skype), zoals die van de Dominicaanse Republiek, Honduras, Guatemala en Brazilië. Verder kon de bijeenkomst rekenen op de aanwezigheid van afgevaardigden van vergelijkbare dialoogorganen en relevante overheidsinstanties uit Bolivia, Colombia, Costa Rica, Peru, Uruguay en Paraguay. De internationale arbeidsorganisatie ILO was als waarnemer aanwezig evenals de functionaris belast met Sociale cohesie en Zuid-Zuid Samenwerking bij het Ibero-Amerikaans secretariaat-generaal.

Tijdens de regionale bijeenkomst werden kennis en ervaring uitgewisseld over het functioneren van de individuele (actieve) SER’en en werd er een agenda vastgesteld voor het gezamenlijk oppakken en bespreken van thema’s die voor de regio actueel en relevant zijn, zoals onder meer migratie, armoedebestrijding, good governance en institutionele versterking.

Tijdens haar presentatie wees de technische delegatie van Curaçao op de bijzondere positie die de Caribische kleine eilandenstaten, die behoren tot de zogenaamde Small Island Development States (SIDS), innemen in de regio en op welke wijze zij meer profijt zouden kunnen halen uit verdere regionale economische integratie. Gewezen werd daarbij op het belang van een effectieve sociale dialoog als katalysator voor duurzame sociale en economische ontwikkeling.

Overeengekomen werd om en marge van de eerstvolgende bestuursvergadering van AICESIS, de internationale associatie van sociaal-economische adviesorganen en vergelijkbare instituties, die begin maart 2019 op Curaçao zal worden gehouden, een regionale CESALC-bijeenkomst te houden. Hieraan zullen ook die landen uit de regio deelnemen, die nog geen lid zijn van AICESIS. Het gaat daarbij in het bijzonder om Honduras, Guatemala en Costa Rica en de Mercosur-landen met uitzondering van Brazilië die net als Curaçao bestuurslid is van AICESIS.

Zoals bekend is de SER van Curaçao behalve lid van het bestuur ook waarnemend Secretaris-generaal voor de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied van het internationale samenwerkingsverband van SER’en.

 

Op de foto’s:

De delegaties van de SER’en van de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio bijeen

De groepsfoto van de deelnemers.

 

Voor meer informatie over het INTERCOONECTA project klik hier.

Share