SER – Curacao leidt AICESIS 2023 – 2025

Nieuwe horizonten voor 2023-2025

Willemstad, 15 november 2023 – Een historische wending in internationaal overleg is bereikt nu de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao het prestigieuze voorzitterschap van de Internationale Vereniging van Economische en Sociale Raden en Soortgelijke Instellingen (AICESIS) op zich heeft genomen, met ingang van 1 november 2023. Deze benoeming, die van kracht blijft tot 31 oktober 2025, symboliseert een significant keerpunt voor de SER en markeert een mijlpaal voor de regio Latijns-Amerika en de Caraïben.

 

Deze overdracht van het voorzitterschap, in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van het AICESIS-handvest, illustreert de rotatie van deze cruciale rol tussen verschillende geografische gebieden, zoals uiteengezet in artikel 7, lid 3. De benoeming van de SER van Curaçao, bevestigd tijdens de Algemene Vergadering van AICESIS die op 1 november 2023 werd gehouden in Moskou, onderstreept het vertrouwen en de erkenning die de leden van deze eerbiedwaardige associatie in de SER hebben.

 

In haar nieuwe rol als voorzitter heeft de SER Curaçao een ambitieus Roadmap Presidency 2023-2025 CUR, gericht op het stimuleren van ‘brede en inclusieve welvaart’. Dit vooruitstrevende plan is nauw afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) en onderstreept de noodzaak van een gedecentraliseerde aanpak. Deze benadering houdt rekening met de unieke uitdagingen en kansen binnen de vier geografische regio’s van AICESIS.

 

Een gedetailleerde visuele presentatie van het stappenplan is reeds geïntroduceerd aan de Algemene Vergadering en het Bestuur van AICESIS, waarin de strategische doelstellingen en actieplannen voor de komende twee jaar zorgvuldig zijn uitgewerkt. Hiermee bevestigt de SER Curaçao haar vastberadenheid om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de geïnstitutionaliseerde sociaal dialoog, advisering en versterking van participatieve democratie op wereldniveau.

 

Verder zal de SER Curaçao in zijn rol als voorzitter fungeren als de verenigende stem in internationale platforms, waaronder de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC). Hierbij zal hij ervoor zorgen dat de visies en inzichten van de AICESIS-leden worden meegenomen en vertegenwoordigd in mondiale discussies.

 

Deze nieuwe leiderschapsrol bekrachtigt de toewijding van SER Curaçao aan het bevorderen van mondiale welvaart en sociaaleconomische ontwikkeling van samenlevingen, altijd in lijn met de fundamentele principes van de Verenigde Naties en de internationaal erkende arbeidsnormen van de ILO. Gelieve https://ser.cw/2023/11/10/ser-curacao-leidt-aicesis/ te raadplegen voor meer informatie.