Reports

The reports are only available in Dutch.

  • Amount of results

  • Year

  • Sollicited by


Page 2 of 5
title excerpts report #
Advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot bevordering arbeidsparticipatie young professionals 038/2021-SER
Advies betreffende de ontwerplandsverordening paardenwedrennen 033/2021-SER
Advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening afvalstoffenbelasting en reinigingsrechten en de Landsverordening Openbare Orde 026/2021-SER
Advies betreffende de initiatieflandsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen 025/2021-SER
Advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening regelende een integrale armoedebestrijding voor het Land Curaçao 015/2021-SER
Advies inzake ontwerplandsverordening tot wijziging van onroerendezaakbelasting 2014 005/2021-SER
Briefadvies inzake indexering minimumuurloon 152/2020-SER
Advies betreffende de ontwerplandsverordening ABB 149/2020-SER
Briefadvies inzake Landsverordening Winkelsluiting 142/2020-SER
Advies betreffende de ontwerplandsverordening eerste tranche optimalisering overheid gelieerde entiteiten 135/2020-SER
Advies inzake ontwerplandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening vergoeding identiteitskaarten en de Landsverordening Identiteitskaarten strekkende tot het vaststellen van nieuwe tarieven voor de afgifte van identiteitskaarten 127/2020-SER
Advies betreffende de ontwerplandsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden 2020 107/2020-SER
Briefadvies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening winstbelasting 1940 100/2020-SER
Briefadvies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 099/2020-SER
Briefadvies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek en de Arbeidsregeling 2000 098/2020-SER
Advies inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van de artikelen 1 en 7 van de Eilandsverordening Economische Zone Curaçao 1978 094/2020-SER
Advies betreffende het initiatiefontwerp tot wijziging van de Landsverordening Openbare Orde 093/2020-SER
Briefadvies met betrekking tot adviesverzoek betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 092/2020-SER
Advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake het invoeren van flexibel werken 088/2020-SER
Advies betreffende de ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Ziekteverzekering ter vaststelling van onder meer een verlengde eigen risicoperiode voor de werkgever 075/2020-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening vervroegde vrijwillige uitstroom (VVU) 067/2020-SER
Advies betreffende het Tijdelijk Landsbesluit steunmaatregelen COVID-19 062/2020-SER
Advies betreffende de Tijdelijke Noodregeling overbrugging werkgelegenheid COVID-19 061/2020-SER
Spoedadvies betreffende de sociaaleconomische inkadering van een eenzijdig op te leggen werktijdverkorting 054/2020-SER
SER-Verkenning: De toekomst van de AOV op Curaçao 036/2020-SER
Page 2 of 5

Social and Economic Council

Ansinghstraat #17
Curacao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399