Persbericht

Constructief werkbezoek SER aan RdK belicht transitie naar duurzaamheid en impact op lokale economie

Willemstad, 11 oktober 2023 – Op donderdag 5 oktober 2023 bezocht een degelatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) de Refineria di Kòrsou (RDK). Aanwezig waren de heer John Jacobs, fungerend voorzitter van de SER, de heer Raul Henriquez, Directeur/Algemeen Secretaris van de SER, vergezeld door diverse raadsleden en adviseurs van de SER. De heer Patrick Newton, interim directeur van RDK en mevrouw Jessica Russel-Lucasius, manager Asset Management Organization van RDK, waren als vertegenwoordigers van RDK bij de bijeenkomst aanwezig.

Refineria di Kòrsou, eigenaar van de Isla-raffinaderij, is belast met de herontwikkeling en de verhuur van het terrein. Voorafgaand aan een rondleiding op het grondgebied van de RDK vond een verhelderende presentatie van de ontwikkelingsplannen op korte- en lange termijn plaats. Tijdens de toelichting stonden de herstart van de raffinaderij en de transitie naar duurzame energie centraal. Tevens werd de herontwikkeling van het grondgebied en plannen voor sanering besproken. De potentiële bijdrage aan de lokale economie en maatschappij en de overstap naar duurzame energie kwamen tijdens de presentatie eveneens aan bod.

Het werkbezoek werd door zowel de SER als RDK als zeer constructief en positief ervaren. Het bezoek vloeide voort uit een onlangs ontvangen adviesverzoek betreffende het wetsvoorstel luchtkwaliteitseisen alsmede eerdere gesprekken die hebben plaatsgevonden met RDK en CRU (Curaçao Refinery Utilities N.V.).

Share