Medezeggenschap op Curaçao

Evenement Op donderdag 5 december 2019, verzorgt het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), in opdracht van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA), een interactieve sessie over medezeggenschap. Namens het CAOP zullen als sprekers...