Adviezen 2013

Advies betreffende de ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landverordening Omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43), de Algemene Iandsverordening Landsbelastingen (P.B. 2012, no. 49 (GT)), de Landsverordening ter bevordering van de grondontwikkeling (P.B. 2012, no. 18 (GT)), de Landsverordening ter bevordering van de bedrijfsvestiging en hotelbouw (P.B. 2012, no. 19 (GT)), de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen (PB. 2012, no. 20 (GT)), de Registratieverordening 1908 (P.B. 1908, no. 47), de Landsverordening op de winstbelasting 1940 (P.B. 1940, no. 43), de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 2002, no. 63), de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.B. 1975, no. 245) en de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine (P.B. 1932, no. 107). (Landsverordening tot aanpassing van de omzetbelasting, het formele belastingrecht en aanverwante belastinglandsverordeningen)

052/2013-SER