Persberichten 2016

Minister GMN licht pakketversmallingsvoorstel BVZ toe in SER

WILLEMSTAD, 3 juni 2022 – In een speciaal daarvoor bijeengeroepen voorbereidende vergadering van de Sociaal-Economische Raad (SER), die op 3 juni 2022 heeft plaatsgevonden, heeft de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) mevrouw Dorothy Pietersz-Janga, samen met haar naaste adviseurs, op uitnodiging van de SER, een nadere mondelinge toelichting gegeven op het bij de SER voor advies aanhangig gemaakt conceptlandsbesluit Beheersmaatregelen Fonds Basisverzekering Ziektekosten (BVZ).

SER brengt advies uit over uitbreiding Makutu Básiko

Willemstad, 23 mei 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de Minister van Economische Ontwikkeling (MEO) dhr. Cijntje over de concept-ministeriële regeling, met algemene werking, strekkende tot vaststelling van de maximum groot- en kleinhandelsprijzen (Regeling Makutu Básiko 2022).

SER sluit zich aan bij het Global Deal Initiatief

WILLEMSTAD, 11 mei 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) is begin deze maand officieel partner geworden van de Global Deal, een multi-stakeholder initiatief voor sociale dialoog en inclusieve groei – een mondiaal partnerschap van regeringen, bedrijven, werkgeversorganisaties, vakbonden, het maatschappelijk middenveld en andere organisaties.

Nieuwe leden SER verwelkomd

WILLEMSTAD, 20 april 2022 – Tijdens een speciaal daarvoor bijeengeroepen buitengewone vergadering van de Sociaal-Economische Raad (SER), die op donderdag 14 april 2022 werd gehouden in La Belle Alliance zaal in het Avila Beach Hotel, werd kennisgemaakt met de onlangs benoemde nieuwe raadsleden en hun plaatsvervangers.

Minister van Financiën bespreekt uitvoering Landspakket en regeerprogramma met SER

Willemstad, 18 maart 2022 – Op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de minister van Financiën de heer Javier Silvania op vrijdag 18 maart 2022 een ontmoeting gehad met enkele leden van de SER waarbij van gedachten werd gewisseld over de uitvoering van het Landspakket en het regeerprogramma 2022-2025

SER leidt virtuele gedachtenwisseling op regionaal niveau over uitdagingen 2030 Agenda

Willemstad, 2 maart 2022 – ,,Digitalisering kan mogelijkerwijs garant staan voor een betere financiering van een duurzame toekomst in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied: realistisch haalbaar of een onbereikbaar doel?”. Onder deze titel organiseerde de internationale vereniging van sociaaleconomische adviescolleges en soortgelijke instituten, AICESIS, op 22 februari 2022 een online regionale meeting op technisch niveau.

Kennismakingsgesprek SER en FTAC

Willemstad, 20 februari 2022 – Op basis van de wederzijdse behoefte aan het verder uitbouwen van de contacten en het aangaan van nieuwe institutionele samenwerkingsverbanden met toezicht- en adviesorganen vond er op vrijdag 18 februari 2022 een eerste kennismakingsgesprek plaats tussen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC)

Vacature

Ter verdere versterking van de Sociaal Economische Raad Curaçao (SER) wordt binnenkort gestart met een nieuwe werving- en selectieronde.
Meer informatie volgt.

WEBINAR – CESALC – 2021 november 3&4 th

The AICESIS Vice-Secretary General of the Latin American and Caribbean region, participated actively at the technical level in the webinar organised by the Spanish Economic and Social Council in cooperation with the Spanish Embassy in Bolivia and the Spanish Agency for International Cooperation and Development (AECID).

Bezoek studenten Haagse Hogeschool aan de SER

Op 16 november 2021 heeft een groep van ongeveer 30 studenten en hun docenten-begeleiders van de Haagse Hogeschool een presentatie van het Secretariaat van de Sociaal-Economische Raad (SER) ontvangen

SER volgt lancering ILO-instrument voor zelfbeoordeling

WILLEMSTAD/GENEVE, 15 november 2021 – De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft vandaag het eerder aangekondigde instrument voor zelfevaluatie (SAM-SDI) gelanceerd om haar lidstaten te helpen de doeltreffendheid en inclusiviteit van hun nationale instellingen voor sociale dialoog, zoals de SER, te verbeteren

Zelfbeoordelingsmethode voor instellingen voor sociale dialoog

SER kijkt met belangstelling uit naar presentatie nieuw ILO-instrument

Op 15 november 2021 publiceert de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) een nieuw instrument dat zij heeft ontwikkeld om instellingen voor sociale dialoog, zoals de Sociaal Economische Raad (SER) van Curaçao, in staat te stellen hun invloed en impact op beleidsvorming te versterken.

‘MEER BEWUSTWORDING VOOR GEWELD EN INTIMIDATIE OP DE WERKVLOER’

Geweld, pesterijen en (seksuele) intimidatie vormen een probleem op het werk en in de context daarvan. Hoewel exacte cijfers ontbreken, wordt aangenomen dat een niet te onderschatten percentage van de Curaçaose beroepsbevolking op enig moment te maken krijgt met geweld en (seksuele) intimidatie op de werkvloer.

Statenvoorzitter maakt kennis met SER

Willemstad, 22 oktober 2021 – Statenvoorzitter mevrouw Charetti America-Francisca (MFK) heeft vanochtend kennisgemaakt met de Sociaal-Economische Raad (SER)

Aanbieding SER jaarverslag 2020

WILLEMSTAD, 5 oktober 2021 – Premier Gilmar Pisas heeft op maandag 4 oktober het eerste exemplaar overhandigd gekregen van het jaarverslag van de Sociaal Economische Raad (SER) over 2020.

Delegatie van de SER geconsulteerd in verband met de vorming van een nieuw kabinet

De Gouverneur van Curaçao, mevr. L.A. George-Wout, heeft op 20, 22 en 23 maart de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten, de demissionaire Minister-President, de Minister van Staat, een delegatie van de SER, een delegatie van de Raad van Kerken en de lijsttrekkers van de politieke partijen die één of meer zetels in de Staten hebben verworven op basis van de verkiezingsuitslag van 19 maart 2021, geconsulteerd in verband met de vorming van een nieuw kabinet.

Medeleven met gehandicapten

Ter gelegenheid van de Wereld Gehandicapten Dag op 3 december hebben medewerkers van het SER-secretariaat meegedaan aan een fondsenwervingsactie van de stichting Fundashon Amigunan Uní

Resultaat AICESIS webinar

De COVID-19 crisis heeft de noodzaak en urgentie aangetoond van het aangaan van innovatieve (transformationele) multi-stakeholder partnerschappen voor een duurzame, inclusieve en veerkrachtige ontwikkeling.

Webinar

Sociaaleconomische effecten van COVID-19 in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen

Virtuele vergadering waarnemende SG’s AICESIS

Op 8 juni 2020 vond een virtuele vergadering plaats waaraan de waarnemende secretarissen-generaal van AICESIS, de internationale vereniging van sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instituties, deelnamen

WAARNEMEND GOUVERNEUR MAAKT KENNIS MET SER

De waarnemend Gouverneur van Curaçao Hare Excellentie mevrouw Michèle Russel Capriles heeft op 4 maart 2020 een werkbezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER)

Kennismaking CMA en Secretariaat SER

Op maandag 6 januari 2020 heeft de onlangs opgerichte vereniging van lokale producenten, the Curaçao Manufacturers Association (CMA), een kennismakingsbezoek gebracht aan het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Kennismakingsgesprek secretariaten Cft en SER

Op woensdagochtend 27 november heeft het secretariaat van de Colleges Financieel Toezicht (Cft) (Curaçao en Sint Maarten; Aruba; Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een bezoek gebracht aan het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad Curaçao (SER).

Officieel startsein ROA-SBO

Uitreiken van afschriften van het benoemingslandsbesluit van de leden van de in april dit jaar op grond van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie

Secretariaat SER bij Ketenoverleg Wetgeving

Minister-president Eugene Rhuggenaath, die tevens belast is met de portefeuille Algemene Zaken, heeft op maandag 28 oktober jongstleden in de grote vergaderzaal van de Raad van Ministers in Fort Amsterdam voor het eerst aan tafel gezeten met alle actoren die betrokken zijn bij het proces van totstandbrenging van wet- en regelgeving

Paneldiscussie It’s the economy, stupid

Op donderdag 25 juli 2019 wordt een paneldiscussie gehouden over de economie van Curaçao. Het is bekend dat de economie vele jaren geen significante groei kent en de laatste drie jaren zelfs aan het krimpen is

‘Samenwerken aan betekenisvol werk’ centraal tijdens kennismakingsgesprek met directeur/bestuurder CAOP

Den Haag/Willemstad, 24 juni 2019 – Wat maakt werk betekenisvol? Waarom is dat belangrijk? En als het zo belangrijk is, wat kunnen wij dan doen om betekenisvol werk te koesteren en te ondersteunen? Deze vragen stonden centraal tijdens een kennismakingsgesprek op 20 juni jongstleden in Den Haag tussen de directeur/ algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER) Raul Henriquez en de directeur/bestuurder van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) Philip Geelkerken

Voorbereidingen voor eeuwfeest ILO in volle gang

Willemstad, 7 juni 2019 – Tijdens een Skypegesprek op 6 juni 2019 met de heer Shingo Miyake, specialist van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) op het gebied van arbeidsrecht en internationale arbeidsstandaarden en werkzaam bij het ILO-Decent Work Team

High participation in Migration Symposium on 9 and 10 May 2019

The symposium was opened by the acting president of the Social Economic Council of Curaçao, mr. John Jacobs. The Prime Minister the Hon. Eugène Rhuggenaath held an opening speech. The morning program was attended by the acting Governor, Her Excellency Mrs. N. Römer-Kenepa.

Werkgroep Toekomst AICESIS

Brussel, 8 januari 2019 – Ter voorbereiding van de jaarlijkse bestuursvergadering van de International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS)