Vergaderingen

29.03.2017.-

Agenda 31 maart 2017

 

  • 1. Opening en mededelingen
  • 2. Kennismaking nieuwe onafhankelijke leden en nieuwe plaatsvervangende onafhankelijke leden
  •  
  • 3. Toelichting op de werkwijze van de SER
  •  
  •  4. Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen strekkende tot de instelling van een economische zone als bedoeld in de Landsverordening economische zones 2000 (P.B. 2011, no. 17 (G.T.)
  •  
  • 5. Wat verder ter tafel komt
  •  
  • 6. Sluiting