Over het SER-Secretariaat

De SER beschikt over een eigen secretariaat dat momenteel uit een zevental personeelsleden bestaat. Het SER-secretariaat staat onder leiding van de Algemeen Secretaris van de SER. De huidige samenstelling van het secretariaat bestaat uit 2 juristen, 1 econoom en een viertal ondersteunende medewerkers.

Het secretariaat ondersteunt de SER in zijn advies- en overlegwerkzaamheden. Hierbij kan onder andere aan de volgende werkzaamheden worden gedacht:

  • doen van vooronderzoek/studie;
  • gegevens compileren;
  • adviezen opstellen;
  • eindredactiewerkzaamheden;
  • informatievoorziening naar de leden verzorgen;
  • documentatie;
  • logistiek en overig procesbeheer.